Waarmerken kopie of afschrift

U kunt een kopie van een afschrift of document laten waarmerken. Daarmee wordt bevestigd dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel. In een aantal gevallen kunt u hiervoor terecht bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak.

Wat u moet weten

Wat u kunt laten waarmerken

Voor het waarmerken van een aantal documenten kunt u terecht bij de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Nederlands paspoort of ID-kaart
  • Nederlands rijbewijs
  • Buitenlands paspoort
  • Buitenlands rijbewijs
  • Huurcontract, koopcontract of ander contract

Wat u niet kunt laten waarmerken

Diploma's, getuigschriften, notariële akten en ook schoolcijferlijsten worden niet door de gemeente gewaarmerkt. Deze kunt u aanvragen bij de instantie die het originele document heeft gemaakt.

Heeft u een diploma behaald in het buitenland? Dan vraagt u een gewaarmerkt kopie aan bij de school of opleidingsinstantie waar het diploma is behaald.

Meenemen

  • Het document
  • Een geldig identificatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs

Kosten

Het waarmerken van een document bij de gemeente kost € 15,50.