Vuur stoken

Voor het stoken van vuur gelden in Venray regels en voorwaarden. Voor het stoken in de periode van 1 oktober tot en met 30 april vraagt u ontheffing aan.

Wat u moet weten

Zoek voordat u gaat stoken uit welke fase geldt vanwege gevaar voor natuurbranden. Stoken is dan verboden. Binnen de bebouwde kom mag u nooit stoken, behalve fakkels, terrashaarden en barbecues.

U mag in maart en november snoei- en sprokkelhout stoken. U heeft hier geen ontheffing van de gemeente voor nodig. De gemeente Venray heeft voor deze maanden een collectieve stookontheffing verleend.

Met ontheffing stoken

 • Kerstbomen (behalve in Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum) en Sint Maartensvuren. Hiervoor vraagt u een evenementenvergunning aan. De stookontheffing is daarin opgenomen.
 • Sprokkel- en snoeihout met een ziekte, in overleg met de Plantenziektenkundige Dienst.
 • Sprokkel- en snoeihout door fruitteeltbedrijven, boom- en rozenkwekerijen om de aanplant gezond te houden. Of dat afkomstig is van onderhoud in het buitengebied.
 • Genetisch gemodificeerd plantenmateriaal als dit wettig gezien nodig is.

Let op: een ontheffing is alleen mogelijk in de periode van 1 oktober tot en met 30 april. 

Voorwaarden

 • Stook geen vuur tussen zonsondergang en zonsopgang.
 • Stook geen vuur op zaterdag, zondag of een feestdag.
 • Verwijder de afgekoelde asresten binnen twee werkdagen. De asresten voert u af als bedrijfsafval.
 • Verbrand maximaal 15 m³ hout.
 • De stookplaats ligt op minstens 30 meter afstand van gebouwen, bovengrondse tanks en bomen.
 • De stookplaats ligt op minstens 100 meter afstand van bos, heide of brandgevaarlijke objecten .
 • Verbrand niet meer dan één brandstapel tegelijkertijd.
 • Een meerderjarig persoon houdt de controle over de verbranding. Is er geen sprake is van de collectieve ontheffing? Dan is deze persoon in het bezit van een individuele stookontheffing. Kijk hiervoor onder 'Aanvragen'. Deze ontheffing toont u op verzoek aan brandweer, politie of gemeentelijke milieumedewerkers.
 • Waarschuw de brandweer via 112 als u de brand niet meer kunt beheersen.
 • Als hulpbrandstof bij het aansteken gebruikt u uitsluitend stro of papier.
 • De ontstekingsbron is niet groter dan een handfakkel of gasbrander.
 • De van de brandstapel vrijkomende rook, verbrandingsgassen en vliegvuur veroorzaken geen verkeersonveilige situatie op de openbare weg. Ook is er geen hinder of overlast bij omwonenden.
 • Verbranding mag niet bij mist of bij windkracht 5 of meer.
 • Zorg voor voldoende brandblusmiddelen om het vuur te kunnen blussen of te controleren.
 • De toezichthouder zorgt dat de brandende resten van de brandstapel worden geblust voordat het toezicht wordt beëindigd.
 • Volg de aanwijzingen op van brandweer, politie of gemeentelijke milieumedewerkers.

Haarden en barbecues

Kijk voordat u een sfeerhaard of barbecue aansteekt, eens op stookwijzer of op stookalert. Het stoken van hout geeft veel fijnstof en brengt daarom overlast met zich mee. Soms is stoken dan geen goed idee, bijvoorbeeld als het windstil is.

Kosten

 
Ontheffing voor het stoken van vuur Bedrag
Individuele ontheffing € 31,10