Voortijdig schoolverlaten

Wat je moet weten

  • Als je zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2) de school verlaat, dan kom je in beeld bij het RMC
  • Bij het RMC krijg je een persoonlijke trajectbegeleider toegewezen
  • De trajectbegeleider helpt je met het vinden van een passende opleiding. Dit kan een voltijd opleiding zijn, maar ook een combinatie van leren en werken. Daarbij wordt goed gekeken naar wat bij je past en wat je zelf graag wil

Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De regio bestaat uit de gemeenten Bergen (L), Gennep, Horst aan de Maas en Venray. Het RMC krijgt een melding van jongeren die tussen de 18 en 23 jaar zijn en voortijdig stoppen met school, dus voordat ze een startkwalificatie hebben behaald.

Het doel van het RMC is om jongeren te begeleiden naar school, werk of een combinatie daarvan. Samen met de jongeren wordt er gekeken naar wat daarvoor nodig is.

Voorwaarden

  • Je bent 22 jaar of jonger
  • Je hebt geen havo, vwo of mbo 2, 3 of 4 diploma

Contact

  • Bel met het Schakelplein van de gemeente Venray. Telefoon (0478) 52 33 33. Kies in het menu voor 1
  • Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het RMC via e-mailadres leerplicht-RMC@venray.nl of vul het contactformulier in