Vooroverleg omgevingsvergunning

 1. Stap 1 van 6. Actieve stap: Begin
 2. Stap 2 van 6: Uw gegevens
 3. Stap 3 van 6: Plan en locatie
 4. Stap 4 van 6: Onderwerp
 5. Stap 5 van 6: Controleren
 6. Stap 6 van 6: Voltooid

Privacy

Persoonlijke gegevens die u als bezoeker van deze website afgeeft behandelen we vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doelen en geven ze niet aan derden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan is toegestaan volgens de (Archief)wet. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw gegevens? Bekijk onze privacyverklaring: venray.nl/privacyverklaring

U moet verschillende bijlagen toevoegen. U kunt ze helemaal aan het einde van het formulier toevoegen. Let op: dit mag samen niet meer dan 8 MB groot zijn. Zijn de bijlagen groter? Dan verstuurt u ze beter via bestanden.venray.nl. Dit kunt u na het versturen van het formulier doen. Onderstaande informatie over de bijlagen hoeft u nu niet te onthouden. Na het verzenden van dit formulier ontvangt u een bevestigingsmail waarin u onderstaande informatie nog eens rustig kunt nalezen.

Eisen bijlagen

Hieronder leest u welke bijlagen u in uw situatie moet aanleveren. U mag ook meerdere zaken op 1 tekening of in 1 document doorgeven. De bijlagen moeten aan een aantal eisen voldoen:

Rapporten en berekeningen

Laat deze opstellen door een deskundig bedrijf

Situatietekening

 • schaal minimaal 1:1000
 • actueel kaartmateriaal met duidelijke situering van alle nieuwe en bestaande bouwwerken op het terrein
 • afstand tot perceelsgrenzen
 • de wijze van ontsluiting
 • aangrenzende terreinen inclusief bebouwing
 • het beoogde gebruik van het terrein
 • parkeren op eigen terrein

(Bestek)tekeningen

 • schaal minimaal 1:100
 • uitgevoerd conform de desbetreffende NEN-normen (bouwkundige tekening)
 • maatvoering op alle plattegronden, geveltekeningen en doorsnedetekeningen
 • geef functies van ruimtes aan
 • geef de te gebruiken materialen aan

Detailtekeningen

 • schaal minimaal 1:5
 • geef de te gebruiken materialen aan
Onderwerp Toe te voegen stukken
Bouwen

Concept vergunning

Situatietekening

Milieu (Vergunning / MER)

Concept vergunning

Plattegrondtekening

Concept mededeling MER

Concept aanmeldingsnotitie MER

Milieu (melding)

Concept melding

Plattegrondtekening

Welstand

Situatietekening

Bestektekeningen

Detailtekeningen

Foto's

Afwijken bestemmingsplan

Ruimtelijke onderbouwing

Situatietekening

Landschappelijke inpassing

Situatietekening

Sortimentslijst

Parkeren

Situatietekening

Parkeerbehoefteberekening

Monumenten

(Rijks / Gemeentelijk)

Situatietekening

Monumentenbeschrijving

Omschrijving werkzaamheden

Archeologie

Situatietekening

Omschrijving werkzaamheden

Brandveiligheid

Brandveiligheidsrapport

Tekeningen

Constructieve veiligheid

Statische berekening

Tekeningen

Bodemkwaliteit

Bodemrapport

Geluid Akoestisch rapport
Reclame

Bestektekeningen

Detailtekeningen

Foto's

Slopen / Asbestverwijdering Asbestonderzoeksrapport