Voorbereidingsbesluit De Kooy Wanssum, vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 9 februari 2021 verklaard dat, op grond van artikel 3.7 Wro, het volgende besluit is genomen:

Er wordt een herziening van een deel van het bestemmingsplan “Buitengebied-Oost gemeente Venray” voorbereid voor de percelen plaatselijk bekend als vakantiepark De Kooy te Wanssum, zoals aangegeven op het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte geometrische plaatsbepaling van het werkingsgebied.

Inzage

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray (digitaal en op papier). Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Het voorbereidingsbesluit treedt op 19 februari 2021 in werking voor de periode van één jaar.