VOG voor raadsleden en bestuursleden politieke partijen

Kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden van partijen die in Venray meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hoeven niet te betalen voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag bij de gemeente. De gemeente wil zo stimuleren dat politieke partijen hun leden laten screenen op mogelijk ongewenst gedrag in het verleden. Dit draagt bij aan het bevorderen van de integriteit van gemeenteraads- en bestuursleden.

Wat u moet weten

Bent u kandidaat-raadslid of (aspirant-)bestuurslid en wilt u een VOG aanvragen? Dit kunt u doen op twee verschillende manieren:

 • U vraagt individueel een VOG aan
 • U machtigt iemand van uw politieke partij die voor alle kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden gezamenlijk een aanvraag indient

Individuele aanvraag

 1. Download het aanvraagformulier:

  pdf Aanvraagformulier VOG (PDF, 393.56 KB)
   
 2. Vul op het aanvraagformulier de gevraagde gegevens in. Let daarbij op het volgende:
  • De gegevens onder 1 worden door de kandidaat ingevuld, de gegevens onder 2 door de politieke partij.
  • Vul onder 2.2 bij het kopje “Overig” in dat het gaat om een gratis VOG voor kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden.
  • Vul onder 2.4 “Ja” in bij de vraag of er een specifiek screeningsprofiel van toepassing is en kruis onder 2.4a vervolgens het hokje voor “01 Politieke ambtsdragers” aan.
 3. Maak een afspraak voor het aanvragen van de VOG.
 4. Neem naar de afspraak een volledig ingevuld aanvraagformulier en een identiteitsbewijs mee. U hoeft niet te betalen voor de VOG.
 5. U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Gezamenlijke aanvraag

 1. Download het aanvraagformulier:

  pdf Aanvraagformulier VOG (PDF, 393.56 KB)
   
 2. Vul per kandidaat het aanvraagformulier in. Vul de gevraagde gegevens in en let daarbij op het volgende:
  • De gegevens onder 1 worden door de kandidaat ingevuld, de gegevens onder 2 door de politieke partij.
  • Vul onder 2.2 bij het kopje “Overig” in dat het gaat om een gratis VOG voor kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden.
  • Vul onder 2.4 “Ja” in bij de vraag of er een specifiek screeningsprofiel van toepassing is en kruis onder 2.4a vervolgens het hokje voor “01 Politieke ambtsdragers” aan. 
 3. Laat elke kandidaat een machtigingsformulier invullen waarmee zij degene die de aanvraag doet machtigen om de VOG aan te vragen.

  pdf Machtigingsformulier (PDF, 63.54 KB)
   
 4. Maak van elke kandidaat een kopie van het identiteitsbewijs.
 5. Maak een afspraak met Melinda Wientjes via melinda.wientjes@venray.nl of (0478) 52 33 33.
 6. Neem bij de afspraak de aanvraagformulieren, de machtigingsformulieren, de kopieën van de identiteitsbewijzen en uw eigen identiteitsbewijs mee. U hoeft niet te betalen voor de VOG’s.
 7. De VOG’s worden naar de gemachtigde opgestuurd.

Meer informatie?

Stuur een mail naar verkiezingen@venray.nl.