Visie Circulaire economie

Onze ambitie is om in 2035 circulaire economie vanzelfsprekend te laten zijn in Venray. In de visie Circulaire economie geven we de richting aan die Venray op gaat om circulaire economie na te streven.

Circulaire economie

We leven op het moment in een overwegend lineaire economie. Dat betekent dat we producten maken van grondstoffen en weer afstoten als het product geen doel meer heeft en afval is geworden. Hierdoor verliezen we veel van onze kostbare grondstoffen en we richten milieuschade aan. Om dit te veranderen, is er steeds meer behoefte aan een duurzame, circulaire economie.

Een circulaire economie is een duurzame economie, waarin we producten slim ontwerpen, hergebruiken, repareren en vervolgens recyclen, zodat de grondstoffen waarvan het product ooit gemaakt is opnieuw beschikbaar zijn.

Vanuit het Rijk is het doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. In het collegeprogramma 2018-2022 ‘Een gezonde toekomst voor Venray’ is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. Onze ambitie is om in 2035 circulaire economie vanzelfsprekend te laten zijn in Venray.

Visie

In de visie Circulaire economie geven we de richting aan die Venray op gaat om circulaire economie na te streven. Bekijk de video over de Venrayse visie op circulaire economie of lees de visie in onderstaand document:

pdf Visie Circulaire economie (PDF, 552.57 KB)

 

Uitvoeringsprogramma circulaire economie

In het uitvoeringsprogramma worden concrete plannen uitgewerkt die bijdragen aan het behalen van een circulair Venray in 2035.

pdf Uitvoeringsprogramma circulaire economie (PDF, 510.51 KB)