Verplaatsing VieCuri

VieCuri wil een nieuwe ziekenhuisvoorziening realiseren op sportpark De Wieën naast het bestaande gezondheidscentrum De Wieënhof. Wellicht wordt hierbij gebruik gemaakt van een deel van het bestaande gezondheidscentrum. De gemeente werkt graag mee aan de verplaatsing om zo goede zorg in Venray te behouden. De herontwikkeling van de huidige locatie van VieCuri aan de Merseloseweg maakt deel uit van het verhuisplan. Voor de plek van het huidige ziekenhuis wordt een woningbouwplan ontwikkeld.

Nieuwe ziekenhuisvoorziening bij De Wieënhof

De nieuwe ziekenhuisvoorziening komt op sportpark De Wieën bij gezondheidscentrum De Wieënhof. Daar ontstaat dan één locatie met een combinatie van zorgprofessionals. Dit heeft veel praktische voordelen voor de patiënt en het komt de kwaliteit van de zorg ten goede, onder andere door de nog kortere lijnen en kennisuitwisseling tussen de diverse zorgaanbieders.

Er worden twee opties onderzocht: de mogelijkheid om een nieuw gebouw neer te zetten naast het bestaande gezondheidscentrum. En de optie om de ziekenhuisvoorziening samen te voegen met het gebouw van het bestaande gezondheidscentrum. In dat laatste geval moet er ook nieuwbouw worden gerealiseerd maar dat zal kleiner zijn dan wanneer er geen deel van de bestaande Wieënhof kan worden gebruikt.

Planbare zorg

Het nieuwe gebouw wordt een moderne ziekenhuisvoorziening met het accent op planbare zorg, poliklinische behandelingen en een uitgebreid pakket aan diagnostiek. Zoals bloedonderzoek, het maken van röntgenfoto’s, hartfilmpjes en diverse andere onderzoeken. Ook blijft een dialyseafdeling aanwezig in Venray.

Locatiekeuze

Locatie De Wieën kwam in beeld na een zoektocht langs meerdere plekken in Venray. De Wieën kwam als beste uit de bus vanwege de ruimte en de snelle toegang naar de N270. De huidige locatie van VieCuri aan de Merseloseweg is minder goed bereikbaar. In overleg met de beheerstichting van het sportpark kunnen alle sportverenigingen op het sportpark blijven. Wel moet het honkbalveld verplaatst worden naar een andere plek op het park. Hiermee samenhangend kan ook de door de voetbalvereniging lang gekoesterde wens voor de aanleg van een kunstgrasveld worden gerealiseerd.

Invulling locatie Merseloseweg

Om de verplaatsing van het ziekenhuis succesvol te laten zijn, is het voor alle partijen van belang dat er vooraf zekerheid is over een goede invulling van de huidige locatie aan de Merseloseweg. Woningbouw is volgens de gemeente Venray het meest passend en sluit aan bij de recent vastgestelde woonvisie van de gemeente. Bij de herinvulling met woningbouw wordt rekening gehouden met het bestaande groen en er blijft ook voldoende plek voor nieuwe groene openbare ruimte. De woningen zullen bovendien goed aansluiten bij de bebouwing in de omgeving. Het streven is dat Hospice Zenit blijft bestaan op de huidige locatie.

Ziekenhuis VieCuri Venray

Planning en informatiebijeenkomsten

Op 31 mei 2021 zijn de eerste schetsplannen gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raadscommissie Wonen vergaderde op dinsdag 8 juni over de plannen. Dit is terug te zien op de raadsinformatiewebsite. Omwonenden werden 15 en 16 juni 2021 geïnformeerd via digitale informatieavonden. Hieronder vindt u de sheets van de gegeven presentaties.

Presentatie informatieavond 15 juni 2021 – De Wieën

pdf Presentatie informatieavond de Wieën (PDF, 2.62 MB)
 

 

Presentatie informatieavond 16 juni 2021 – Merseloseweg

pdf Presentatie informatieavond Merseloseweg (PDF, 3.34 MB)

 

De gemeenteraad vergaderde 6 juli 2021 over de samenwerkingsovereenkomst met VieCuri. De komende tijd worden de plannen voor de ontwikkeling van beide locaties verder uitgewerkt. De bouw start naar verwachting in 2025. De huidige planning is dat VieCuri in 2027 de eerste patiënten welkom heet in het nieuwe gebouw.