Vernieuwing station

In 2019 is een projectteam gestart met een onderzoek om het station van Venray en haar omgeving te vernieuwen. Doel is om een visitekaartje te maken van ons station waar iedereen zich welkom en veilig voelt en waar het (openbaar) vervoer een centrale plek heeft. En waar duurzaamheid en aandacht voor groen een belangrijke rol speelt. Inmiddels heeft het project al concrete vormen aangenomen. Op deze pagina meer informatie.

Voorlopig Ontwerp

Bekijk het Voorlopig Ontwerp door de onderstaande PDF te downloaden. Let op, dit bestand is groot en heeft daardoor een langere laadtijd nodig.

pdf Presentatie Voorlopig Ontwerp Stationsomgeving (PDF, 16.75 MB)

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit voorlopige ontwerp, mail deze naar: Stationsomgeving@venray.nl.

Duurzaamheid

In het project speelt duurzaamheid een grote rol. We willen beter omgaan met het regenwater, kijken of we zonnepanelen kunnen leggen op de nieuwe luifels in combinatie met groene daken. En plek maken voor elektrische auto’s en fietsen en misschien zelfs wel deelauto’s en –fietsen.

We voegen veel groen toe in de stationsomgeving en gaan zo veel mogelijk duurzame materialen toepassen zoals hout en gebakken klinkers.

Ook zorgen we ervoor dat de materialen die we nu gebruiken, makkelijk te demonteren, vervangen en hergebruiken zijn. Het station moet dus naast veiliger en prettiger ook duurzamer worden.

Tijdspad tot nu toe

Hoe zijn we gekomen tot waar we nu zijn? Onderstaand de belangrijkste stappen:

  • Klankbordgroep 26 september 2019: Ophalen van informatie en ideeën
  • Klankbordgroep 17 oktober 2019: Bespreken drie verschillende scenario’s: een duurzame stationsomgeving, een groene stationsomgeving en een stationsomgeving waarin vooral mobiliteit erg belangrijk is
  • Informatieavond 19 november 2019: Bespreken eerste ideeën; ontwikkelfase en visievorming
  • Klankbordgroep 7 januari 2020: Doornemen proces, visievorming en programma van eisen
  • Informatieavond 4 februari 2020: Bespreken concept schetsontwerp
  • Informatieavond 2 juni 2020: Bespreken concept Voorlopig Ontwerp
  • Bewonersavond 5 januari 2021: Bespreken concept Definitief Ontwerp

Verdere planning

In 2021 geven we het Definitief Ontwerp verder vorm. Ook gaan we in 2021 aan de slag met het bestek en de aanbesteding. Tegen het einde van 2021 proberen we een start te maken met de uitvoering die in 2022 voor het grootste deel plaats zal vinden. Het project zal uiteindelijk helemaal afgerond zijn in 2023.

Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Anoek Damen via Stationsomgeving@venray.nl.

Logo Provincie Limburg