Vernieuwend, groen idee? Gemeente Venray ondersteunt!

09 maart 2023
algemeen
1000 euro voor uw groene idee

Inwoners van Venray met een vernieuwend, duurzaam idee kunnen een bijdrage van 1000 euro van de gemeente aanvragen om hun idee uit te voeren. Met deze subsidieregeling wil de gemeente inwoners stimuleren om in actie te komen en zo een bijdrage te leveren aan een groener Venray.

Duurzame toekomst

Onder de naam Venray Vergroent werkt de gemeente aan een duurzame toekomst. “We hebben flinke ambities op het gebied van energiebesparing, hergebruik van grondstoffen en het veranderende klimaat. Om onze doelen te bereiken is de hulp en inzet van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hard nodig. De subsidieregeling Venray Vergroent is speciaal in het leven geroepen om mooie, innovatieve en vooral inspirerende ideeën tot uitvoering te brengen", aldus wethouder Erik van Daal. 

Groene ideeën

In totaal stelt de gemeente 30.000 euro beschikbaar. Om in aanmerking te komen geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet het initiatief een innovatief karakter hebben en een bijdrage leveren aan de Venrayse maatschappij en haar inwoners. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan originele ideeën voor het tegengaan van voedselverspilling, het opruimen van zwerfafval, delen of hergebruiken van spullen of een initiatief voor energiebesparing.

Aanvragen?

Informatie over deze regeling en de voorwaarden staan op: www.venray.nl/stimuleringsregeling-venray-vergroent

Bij twijfel of een idee geschikt is, kunnen initiatiefnemers contact opnemen met Etien Hoofwijk van de gemeente Venray via etien.hoofwijk@venray.nl.