Vermoeden van huiselijk geweld?

Publicatiedatum: 
10 feb 2021
Veilig Thuis ziet het aantal mensen dat contact opneemt in coronatijd toenemen. Het gaat daarbij vooral om mensen die vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld in hun omgeving. Deze mensen vragen advies hoe het best te handelen.

Aantal contacten Veilig Thuis neemt toe

Hoewel het aantal meldingen bij Veilig Thuis hetzelfde is gebleven, neemt het aantal contacten toe. Landelijk geven de meeste Veilig Thuis-organisaties daarnaast aan dat meldingen waarbij direct actie nodig is nu vaker voorkomen en dat de ernst van de problematiek toeneemt. Dit beeld ziet Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg (NML) ook. Veilig Thuis NML maakt zich dan ook ernstige zorgen over (toename van) slachtoffers van huiselijk, seksueel geweld of kindermishandeling.

Toegestaan huis te verlaten

De komst van de avondklok is voor veel mensen moeilijk. Het is voorstelbaar dat als er problemen waren, deze nu nog groter worden. Een toename van geweld en eenzaamheid wordt dan ook verwacht. En dit moet we voorkomen.

Is er geweld bij u thuis tijdens de avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo nodig je huis. U mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag ook als u zich thuis onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is. Kijk of u bij iemand terecht kan, bij voorkeur bij u in de buurt. In deze gevallen is het toegestaan om uw huis te verlaten en krijgt u geen boete.

Wat kunt u doen?

Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet. Wat kunt u doen?

  • Praat waar mogelijk met de directbetrokkene(n). U kunt vaak al helpen door een luisterend oor te bieden.
  • Vraag advies bij Veilig Thuis NML. Dat is hét centrale advies- en meldpunt in de regio Noord- en Midden-Limburg voor kindermishandeling, huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals.
  • U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen (0800-2000)

Chat blijft tijdens avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Nu de avondklok is verlengd blijft de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 2 maart op werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis op veiligthuis.nl.