Verlenging aanvraag mantelzorgwaardering

Publicatiedatum: 
4 okt 2018
De gemeente Venray heeft grote waardering voor mantelzorgers. Met de mantelzorgwaardering krijgt u de mogelijkheid om uw mantelzorger(s) te bedanken voor alle hulp. De aanvraagperiode voor de mantelzorgwaardering is verlengd. U heeft tot 1 december om de mantelzorgwaardering aan te vragen.

Een mantelzorger is een familielid, partner, vriend of kennis die langdurig en/of intensief voor zijn naaste zorgt. Mantelzorg is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de waardering is dat de mantelzorger langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week zorg verleent aan een inwoner van Venray.

Keuzemenu

De gemeente wil mantelzorgers op maat waarderen. Daarom zijn er enkele opties waaruit gekozen kan worden: een geldbedrag, een kunst en cultuur waardebon, een horeca en winkel waardebon, een combinatie van deze twee bonnen of respijtzorg. De cadeaubonnen zijn geldig zijn t/m 31 december 2018. Meer informatie over de keuzemogelijkheden is te vinden op het aanvraagformulier.

Iedere aanvrager (18+) van de waardering krijgt sowieso een waardebon voor één nacht logeren in Logeerhuis Kapstok. Personen die mantelzorg ontvangen kunnen voor een korte periode logeren bij het Logeerhuis. Hierdoor heeft de mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf. De zorg van thuis wordt 24 uur per dag voortgezet in het Logeerhuis. Speciaal opgeleide vrijwilligers nemen de mantelzorg over. Ze worden eventueel bijgestaan door de thuiszorgorganisatie of eigen huisarts.

Aanvragen

Venrayse inwoners die mantelzorg ontvangen, kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen voor hun mantelzorger. Dit kan via het online aanvraagformulier. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Bel dan de gemeente op (0478) 52 33 33 (kies in het keuzemenu voor toets 1). Aanvragen is mogelijk tot uiterlijk 1 december 2018.