Verklaring vermissing reisdocument

Na deze melding kunt u het document niet meer gebruiken omdat het ongeldig is. Als u het terugvindt, moet u het inleveren bij de gemeente.

Kies een loginmethode:

DigiD

U bent een burger en heeft een burgerservicenummer (BSN). Login met DigiD. Voor meer informatie, bezoek digid.nl.

Log in met DigiD