Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen hier om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. U maakt hiervoor een afspraak

Wat u moet weten

 • U vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) persoonlijk aan bij de gemeente
 • U kunt het VOG ook online aanvragen bij de Dienst Justis. Dit kan alleen als uw toekomstige werkgever de aanvraag online voor u klaarzet
 • Een online aanvraag is goedkoper dan een aanvraag via de gemeente
 • Er is een landelijke regeling voor vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen een VOG gratis aanvragen via de organisatie waarvoor ze werken. Komt u niet in aanmerking voor de landelijke regeling? Als u een Venrayse vrijwilliger bent (wonen én vrijwilligerswerk doen in Venray) kunt u bij de gemeente een gratis VOG aanvragen

Aanvragen

Persoonlijk aanvragen via de gemeente

 • U krijgt een aanvraagformulier van uw werkgever
 • Lever het ingevulde aanvraagformulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven
 • Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag
 • De Dienst Justis geeft de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af
 • 2 tot 4 weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd

Online aanvragen via de Dienst Justis

 • U kunt het VOG ook online aanvragen bij de Dienst Justis. Dit kan alleen als uw toekomstige werkgever de aanvraag online voorbereidt
 • Een online aanvraag is goedkoper dan een aanvraag via de gemeente
 • Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Justis

Gratis VOG aanvragen bij gemeente Venray

Scholen, kinderopvangorganisaties en organisaties met een winstoogmerk doen niet mee aan deze regeling.

pdf Intentieverklaring VOG vrijwilligers (PDF, 154.16 KB)
 • Neem beide ingevulde formulieren mee naar de afspraak. Neem ook een geldig identificatiebewijs mee.

Meenemen

Bij een aanvraag via de gemeente:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit aanvraagformulier krijgt u van uw werkgever. Let op: Per 1 juni 2020 is er een nieuw aanvraagformulier voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag
 • Een identificatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs
 • Pinpas of contant geld
 • Bent u een vrijwilliger? Kijk dan hierboven onder 'Gratis VOG voor vrijwilligers aanvragen'
 • Machtigt u iemand? Dan neemt de gemachtigde het ingevulde machtigingsformulier mee, uw identificatiebewijs en een kopie van zijn of haar eigen identificatiebewijs
pdf Machtigingsformulier (PDF, 63.54 KB)

Kosten

 
VOG Kosten
Aanvraag via de gemeente € 41,30
Online aanvraag via de Dienst Justis € 33,85
Vrijwilligers Gratis