Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Wie mag er stemmen?

U mag stemmen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023;
 • op 30 januari 2023 in de provincie Limburg bent ingeschreven;
 • Nederlander bent;
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

U mag stemmen voor de Waterschapsverkiezingen als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 15 maart 2023;
 • op 30 januari 2023 in de provincie Limburg bent ingeschreven;
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Goed om te weten

Als u mag stemmen voor de Provinciale Staten- en/of Waterschapsverkiezingen, dan ontvangt u vanzelf een stempas. Deze krijgt u uiterlijk 1 maart 2023 thuisgestuurd. Het kan zijn dat u maar één stempas krijgt, omdat u maar voor één van de twee verkiezingen stemrecht heeft.

Meenemen

Wat neemt u mee bij het stemmen?

 • Stempas. Om te kunnen stemmen, heeft u een stempas nodig. Als u mag stemmen, krijgt u de stempas vanzelf vóór 1 maart 2023 thuisgestuurd.
 • Uw identiteitsbewijs. Dit kan zijn uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Dit bewijs mag op de dag dat u stemt maximaal vijf jaar zijn verlopen.

Hoe stemt u?

 • In het stembureau krijgt u een stembiljet.
 • U opent het stembiljet in het stemhokje.
 • U stemt door het witte vakje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken.
Voorbeeld van hoe u een stembiljet aankruist
 • Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is. 
 • U doet het stembiljet in de stembus.
Voorbeeld van hoe u uw stembiljet in de stembus doet
Uw stem is niet geldig als u op het stembiljet:
 • een andere kleur gebruikt dan rood;
 • meer vakjes rood maakt;
 • tekeningen of teksten plaatst.

Wilt u stemmen, maar niet op een partij of kandidaat?
Laat uw stembiljet leeg en stop deze in de stembus. Uw stem wordt wel meegeteld, maar telt niet mee voor een partij of kandidaat. Dit heet blanco stemmen.

Heeft u zich vergist bij het invullen van het stembiljet?
Vraag een nieuw formulier bij een medewerker van het stembureau. U krijgt één keer een nieuw stemformulier.