Verkiezingen gemeenteraad

Publicatiedatum: 
1 Mar 2018
Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland de gemeenteraadverkiezingen plaats. Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem weer uitbrengen. Op deze dag vindt ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats.

Op zaterdag 3 maart worden de stempassen en op donderdag 8 maart de kandidatenlijsten voor de verkiezingen thuisbezorgd. Met de stempas kunt u stemmen bij elk stembureau binnen de gemeente. U neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit mag overigens ook een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn. Bent u niet in de gelegenheid om zelf een stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen. Bent uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Vraag dan een vervangende stempas aan. Dit kan schriftelijk tot en met vrijdag 16 maart of mondeling bij de balie van het gemeentehuis tot en met dinsdag 20 maart, 12.00 uur.

Verkiezingsdebatten

In aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen worden er verschillende debatten tussen de deelnemende politieke partijen georganiseerd. De locatie is de raadzaal van het gemeentehuis in Venray. U bent van harte welkom om de debatten op woensdag 7 en dinsdag 13 maart bij te wonen. Hieronder een overzicht van alle verkiezingsdebatten:

  • Woensdag 7 maart 19.30 - 21.30 uur (openbaar, inloop vanaf 19.00 uur)
  • Dinsdag 13 maart 19.30 – 21.30 uur (openbaar, inloop vanaf 19.00 uur)
  • Zondag 18 maart 15.00 – 17.00 uur ( alleen voor genodigden)

Lees meer over de verkiezingen, politieke partijen of stembureaus.