Verkiezingen en referendum

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem weer uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn in Nederland eens in de 4 jaar. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. Ook op 21 maart 2018 is het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).