Verbouwen of een kleine aanpassing

Wat u moet weten

De check kan verschillende uitkomsten geven. Heeft u na de check nog twijfels? Neem dan contact op met een medewerker Front Office VTH via (0478) 52 33 33 of mail naar gemeente@venray.nl. In veel gevallen kan de Front Office antwoord geven op uw vraag.

Soms is het nodig dat de Back Office uw aanvraag toetst aan het Besluit Omgevingsrecht én het bestemmingsplan. In dat geval doet u online een aanvraag Verzoek verklaring vergunningsvrij bouwen

Monument

Woont u in een monument? Kijk bij monumentenvergunning

Overleg met de buren

Het is verstandig om uw buren op tijd in te lichten over de verbouwing. Probeer er samen uit te komen en de verstandhouding goed te houden. Lukt dat niet? Uw buren kunnen op grond van het burenrecht eventueel een rechtszaak aanspannen.

Container of steiger plaatsen op de openbare weg

U mag een container of steiger zonder vergunning plaatsen op de openbare weg. Wel moet u hierbij rekening houden met het volgende:

  • Het mag geen gevaar opleveren voor doorgaand verkeer zoals voetgangers, fietsers en auto’s
  • Het mag geen hinder of overlast opleveren voor de omgeving
  • U communiceert dit zelf met de omgeving
  • De ondergrond en omgeving moet weer schoon en zonder schade worden achtergelaten na het weghalen van de container of steiger

Tijdelijke woonunit plaatsen

Gaat u een woning bouwen en wilt u tijdens de bouw tijdelijk in een woonunit wonen? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Die vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Kosten

De kosten voor een aanvraag Verzoek verklaring vergunningsvrij bouwen zijn € 112,00.