Verblijfsvergunning

Komt u van buiten de EU en vestigt u zich in Venray? En bent u binnen een half jaar langer dan vier maanden aaneengesloten in Nederland? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).