Verblijfsvergunning

Komt u van buiten de EU en vestigt u zich in Venray? En bent u binnen een half jaar langer dan 4 maanden aaneengesloten in Nederland? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)