Verbindingsweg Henri Dunantstraat - Stationsweg

Publicatiedatum: 
20 dec 2018
De gemeente Venray wil, parallel en aan de oostkant van de A73, een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Deze nieuwe verbinding verbetert zowel de bereikbaarheid, de verkeersdoorstroming als de leefbaarheid. Bij dit plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Dit deel van de Stationsweg krijgt zo veel mogelijk parallelwegen en vrijliggende fietspaden

In het kader van het project Via Venray werkt de gemeente Venray aan diverse plannen en maatregelen in en om Venray om de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid, economie en leefbaarheid te verbeteren. Het merendeel daarvan is op en om de N270 zelf. Naast de aanpassing van de N270 door de provincie Limburg is een echter ook versterking van de gemeentelijke wegenstructuur aan de oostzijde van Venray wenselijk om de bereikbaarheid van Venray te versterken. Daarvoor wil de gemeente een verbindingsweg aanleggen, parallel aan en ten oosten van de A73, tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg en de stationsweg tussen A73 en Oostsingel opwaarderen.

Verkeersstromen veranderen

In het kader van Via Venray zijn eerder al maatregelen doorgevoerd op de Stationsweg (tussen het spoor en A73) en op de Mgr. Hanssenstraat. Deze reconstructies hebben ervoor gezorgd dat er minder doorgaand verkeer door de kern van Oostrum en over de Stationsweg rijdt. Op diverse andere wegen is de verkeersdruk echter toegenomen, mede door de aanleg van De Germaan tussen Henri Dunantstraat en N270. Ook de economische groei zorgt voor meer verkeer.

De nieuwe verbindingsweg zorgt voor een verbetering in de verkeersstromen. “Zo wordt de route door Oostrum en langs het station ontlast, waarmee de leefbaarheid in de kern en de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd”, legt wethouder Jan Loonen uit. Ook is de verbinding tussen het oosten en noorden van Venray sneller. “Daarvan profiteren ook de bewoners van Landweert en bedrijven op de Hulst. Verder wordt sluipverkeer via Antoniusveld tegengegaan, wat de leefbaarheid van deze wijk verbetert.”

Stationsweg opwaarderen

De Stationsweg tussen Oostsingel en A73 wordt in deze plannen eveneens opgewaardeerd. Dit is noodzakelijk omdat door de verandering meer verkeer over dit deel van de Stationsweg zal rijden. Op vier kruispunten worden rotondes aangelegd: op de Kruidenlaan, Klaproos en bij de aansluitingen van de nieuwe verbindingsweg. Ook wordt de Stationsweg compleet opnieuw ingericht met een parallelstructuur, waarmee het in- en uitrijden vanaf de eigen inrit veiliger wordt voor de bewoners. Over de gehele lengte zullen fietsers op vrijliggende fietspaden of via de rustige parallelwegen veilig kunnen fietsen, wat ten goede komt aan de fietsstructuur aan de oostzijde van Venray.

Draagvlak

De eerste aanzet voor de plannen is inmiddels besproken met o.a. een afvaardiging van Dorpsraad Oostrum, de betrokken wijkraden, actiegroep Stationsweg en ondernemers. Zij hebben ideeën en aandachtspunten voor de nieuwe verbindingsweg en Stationsweg aangereikt. Hoewel met enkele kritische kanttekeningen, kon het merendeel zich prima vinden in het nut en de noodzaak van de verbindingsweg en opwaardering van de Stationsweg tussen Oostsingel en A73.

Dit project heeft de naam Oostverbinding Venray gekregen.