Verbetermaatregelen Smakterheide (wonen)

De wijkraad van Smakterheide is al enige jaren met de gemeente in overleg over de leefbaarheid in de wijk. Als gevolg van deze samenwerking zijn begin dit jaar de groen- en speelvoorzieningen aan de Zandbleek onder handen genomen. Om ook de verkeersveiligheid te verbeteren, is er een verkeersveiligheidsplan gemaakt. De verwachting is dat de maatregelen medio 2021 worden gerealiseerd

Verkeerskundige verbetermaatregelen

  • Verhelpen hoge parkeerdruk St. Odastraat
  • Parkeerplaatsen wijkgebouw Op 'r Nipperke
  • Opheffen wegversmalling bij ingang Willemstraat
  • Aanpassen noordelijke entree Zandbleek
  • Snelheidsremmer Zandbleek
  • Parkeren langs Zandbleek
  • Verhogen attentiewaarde kruising Nieuweind-Noorderhof-de Seilier
  • Eenduidiger inrichten kruising Dr. Kortemannweg-de Seilier-Maasheseweg
  • Snelheidsverlaging kruising Bosweg-Dr. Kortmannweg
  • Aanpassen knip Dr. Kortmannweg

Een uitleg van alle verbetermaatregelen vindt u in de bewonersbrief op deze pagina.

Ontwerptekening

Download hier de voorgestelde ontwerptekening van de verbetermaatregelen:

pdf Voorgestelde ontwerptekening verbetermaatregelen Smakterheide (PDF, 3.47 MB)

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Ferry van Haarst via (0478) 52 37 64 of ferry.van.haarst@venray.nl. U kunt ook contact opnemen met de wijkraad Smakterheide via werkgroepverkeerenveiligheid@smakterheidevenray.nl.