Verbeteren leefbaarheid het Henseniuskwartier

Het Henseniuskwartier is het gebied Langstraat/Paterslaan/Henseniusstraat in het centrum van Venray. Sinds enkele jaren overlegt de gemeente met ondernemers en inwoners uit deze wijk over maatregelen om de leefbaarheid en de veiligheid in dit gebied te verbeteren.

De gemeenteraad heeft eind juni 2019 ingestemd met een verkenning. De gemeente overlegt nu met een begeleidingsgroep die bestaat uit inwoners en ondernemers om te komen tot een totaalpakket van maatregelen op het gebied van verkeer, openbare orde en veiligheid, wonen en openbare ruimte.

Planning

Eind 2021 krijgen bewoners en ondernemers in het gebied de gelegenheid om hun mening te geven over mogelijke maatregelen. De gemeenteraad neemt, naar verwachting, begin 2022 een besluit hierover.  

Actueel

Op 8 november heeft burgemeester Winants besloten tot tijdelijke sluiting van coffeeshop Halicarnas. De coffeeshop blijft gesloten tot 8 februari 2022.

Collegebesluit december 2021
 

pdf Collegebesluit Maatregelen in het Henseniuskwartier en omgeving (PDF, 1.17 MB)

 

Raadsvoorstel 2019
 

pdf Raadsvoorstel (PDF, 101.51 KB)

 


pdf Raadsbesluit (PDF, 50.37 KB)


  pdf Bijlage bij raadsbesluit Brief aan de klankbordgroep (PDF, 142.43 KB)
pdf Bijlage bij raadsbesluit Brief procedure aanmelding (PDF, 968.31 KB)
pdf Bijlage bij raadsbesluit Notitie standpunten (PDF, 66.06 KB)


 


pdf Bijlage bij raadsbesluit Onderzoek Centraal in Venray (PDF, 383.53 KB)
 

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Harriët Eggengoor van de gemeente Venray.