Verantwoording evenementensubsidie

  1. Stap 1 van 3. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 3: Controleren
  3. Stap 3 van 3: Voltooid
Privacy
Deze verantwoording plaatst de gemeente Venray op de website www.venray.nl (zonder persoonsgegevens), zodat inwoners en geïnteresseerden weten waaraan de subsidie is besteed. Persoonlijke gegevens die u als bezoeker van deze website afgeeft behandelen we vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doelen en geven ze niet aan derden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan is toegestaan volgens de (Archief)wet. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw gegevens? Bekijk onze privacyverklaring: venray.nl/privacyverklaring
Foto's evenement
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Financiële verantwoording
Wat waren de inkomsten van het evenement?
Wat waren de uitgaven van het evenement?
Welk subsidiebedrag heeft u ontvangen van de gemeente?
Subsidiebedrag
Waaraan is de subsidie besteed?
Bestedingsdoelen
Welk bedrag heeft u overgehouden aan het evenement?
Als dit bedrag hoger is dan het ontvangen subsidiebedrag, dan vraagt de gemeente u het subsidiebedrag terug te betalen.
Contactgegevens
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.