Venray: verder bouwen op gezonde basis

Publicatiedatum: 
19 sep 2018
De nabije toekomst ziet er gezond uit voor de gemeente Venray, blijkt uit de begroting voor 2019 en volgende jaren. Venray kan zonder grote financiële zorgen gaan werken aan de uitvoering van zijn ambities.

Veel van die ambities komen uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma van het in mei aangetreden nieuwe college. Het collegeprogramma kent als rode draden duurzaamheid, de inclusieve samenleving en veiligheid. Belangrijk voornemen voor het college is ook het opstellen van een nieuwe strategische visie. Die stip op de horizon geeft de richting aan waarin de gemeente zich komende jaren wil ontwikkelen.

Die rode draden uit het collegeprogramma keren terug in de begrotingsprogramma’s Leven, Wonen en Werken. Wat staat er voor 2019 en verder op de planning van het college?

Iedereen kan meedoen

De inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen, is belangrijk in het programma Leven. Veel kunnen inwoners zelf. De gemeente biedt daarbij ondersteuning. Op het gebied van gezondheid, cultuur, sport, evenementen. Met aandacht voor preventie en een verbeterd subsidiebeleid. Het college stimuleert zelfsturing en burgerinitiatieven. Zoals “Venray Dementievriendelijk” dat wordt doorontwikkeld. Er komt een nieuw integraal huisvestingsplan voor de Venrayse basisscholen. Het college blijft zich inzetten voor behoud van ziekenhuis Viecuri Venray.

Steeds duurzamer

In alle drie de begrotingsprogramma’s schrijft het college duurzaamheid met hoofdletters. Energieopwekking en energiebesparing. Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, bij de bouw van nieuwe en het aanpassen van bestaande woningen. Het afkoppelen van regenwater gaat door. Meer groen houdt regenwater beter vast. Met de uitbreiding van de Wanssumse industriehaven krijgt CO2-besparend vervoer over water een impuls. Maasgaard is een regionaal project dat natuur en toerisme mooi combineert. Fietsvervoer stimuleert de gemeente onder meer door de aanleg van de Derde Ring, een net van slimme en kortere fietsverbindingen, die de inwoners verleidt om voor werk en boodschappen vaker voor de fiets te kiezen.

Innovatief

Duurzaamheid gaat hand in hand met innovatie en kennisontwikkeling. Vernieuwende projecten op het gebied van agrofood, zoals Eiwitrijk en Insect Valley Europe. Ruimte voor alternatieve woon- en bouwvormen als hofjes, tiny houses en wooncoöperaties. Innovatie in de veehouderij krijgt de ruimte, in combinatie met een aangepaste gemeentelijke geurverordening. Ook een nieuwe regeling vrijkomende agrarische bebouwing zit in de pijplijn.

Het afvalbeleid wordt aan een grondige evaluatie onderworpen. De gemeente onderzoekt aanpassing van het huidige inzamelsysteem. Daarin wordt ook de plaatsing van groenkorven (voor tuinafval) meegenomen. Doel is om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen.

Aantrekkelijk Venray

In het begrotingsprogramma Werken gaat het over de economie. Die draait in Nederland en ook in Venray op volle toeren. De gemeente is betrokken bij grootschalige economische ontwikkelingen zoals Greenport Venlo. Maar ook lokaal draait de economische motor. In de Spurkt ontwikkelt Venray 30 ha nieuw bedrijventerrein. Het winkelcentrum met woningen in Brukske wordt gebouwd. De gemeente gaat verder met het ontwikkelen van het compacte centrum. De mogelijke verhuizing van de bibliotheek en het met groen gezelliger maken van het Gouden Leeuwplein horen daarbij. Doel is een centrum waar het voor iedereen goed toeven is.

Veilig gevoel

Daarbij hoort ook dat inwoners en bezoekers zich veilig voelen. Het derde speerpunt van het college, veiligheid, is in de begroting zichtbaar in de aanpak van criminaliteit en ondermijning. Het college blijft zich inzetten voor voldoende politiecapaciteit in de gemeente. De Vergeten Driehoek krijgt onverminderd aandacht. Venray start bovendien een proef met mediation bij hoogoplopende burenruzies.

Realistisch

Voor de eerste keer biedt Martijn van der Putten als wethouder Financiën op 18 september de begroting aan de gemeenteraad aan. “De begroting vormt de gezonde financiële basis om komende jaren verder te gaan met investeren in de toekomst. Uiteraard is de begroting sluitend en vanaf volgend jaar is het resultaat positief. Voeg daarbij dat de belasting en de heffingen voor de Venrayse burger gemiddeld met niet meer dan het inflatiepercentage stijgen en ik kan niet ontevreden zijn. Maar we blijven realistisch en gaan geen gekke dingen doen. Stap voor stap verder bouwen, daar gaan we voor.”