Venray presenteert beleid internationale werknemers

01 november 2023
Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders van Venray heeft voor het eerst beleid voor internationale werknemers vastgesteld. Daarmee legt de gemeente een basis voor een gelijk speelveld met heldere kaders voor werkgevers, huisvesters en verhuurders die met deze werknemers te maken hebben. Daarnaast is het nieuwe beleid een belangrijk middel om misstanden rondom de huisvesting en leefomstandigheden van internationale werknemers aan te pakken. Op 12 december beslist de gemeenteraad hierover.

Hard nodig

Op dit moment bestaat bijna 30 procent van de beroepsbevolking in Venray uit internationale werknemers. Tussen de 6.000 en 8.000 mensen werken hier voor korte of langere termijn in sectoren als de landbouw, zorg, bouw of logistiek. Veel bedrijven en inwoners zijn afhankelijk van de inzet van deze werknemers. Zonder hen geen mensen om woningen te bouwen, zonnepanelen te leggen, pakketjes te bezorgen of zorg te verlenen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen voor goede leefomstandigheden van alle mensen die in Venray wonen en werken. Ongeacht de afkomst of achtergrond.

Huisvesting en uitbuiting

Wethouder Wim de Schryver over de noodzaak van het nieuwe beleid: “Tot nu toe hebben we nauwelijks kaders en lopen daardoor vaak achter de feiten aan. Door een tekort aan huisvestingsplekken worden vaak reguliere woningen ingezet voor werknemers die slechts kort hier verblijven. Dat zet veel druk op de toch al krappe woningmarkt en op de leefbaarheid van sommige wijken. Ook kennen we helaas voorbeelden van illegale en onvergunde huisvesting en uitbuiting van arbeidsmigranten. Het wordt hoog tijd dat we deze ongewenste situaties aanpakken door controle en handhaving. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat mensen op straat komen te staan. Daarom moeten we tempo maken en voor 2027 zorgen voor 1.500 nieuwe huisvestingsplekken, die uiteraard moeten passen bij de aard van de Venrayse dorpen en wijken. Met deze duidelijke afspraken kunnen we eindelijk stappen zetten om samen met huisvesters, werkgevers, regiogemeenten, internationale werknemers én omwonenden te werken aan de verbetering van woon-, leef- en werkomstandigheden en het verminderen van overlast. Gewoon zoals het hoort.”

Zes sporen

Beleid voor internationale werknemers is complex en gaat over veel thema’s. Met zorgen voor goede huisvesting alleen zijn we er niet. Daarom gaat het nieuwe beleid ook nadrukkelijk over de thema’s begrip en draagvlak, zorgen voor een goede registratie, maatschappelijke integratie en veiligheid. In totaal beschrijft het beleid zes sporen, die onlosmakelijk met elkaar samenhangen en elkaar versterken.

Sprekersplein

Tijdens het openbare Sprekersplein op 14 november wordt het plan gepresenteerd. Tijdens de vergadering van 12 december neemt de gemeenteraad een definitief besluit.