Venray op de bres voor de bij

Publicatiedatum: 
29 mei 2018
Het aantal bijen in Nederland neemt in snel tempo af. De gemeente Venray helpt bijen door bijvoorbeeld het inzaaien van bijenoases, zoals op de rotonde op de kruising van de Oostsingel en de Noordsingel. Op 6 juni is er een bijensymposium waar organisaties zich kunnen laten inspireren om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit.

Bijen hebben een grote natuurwaarde. Ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit én zijn samen met andere insecten verantwoordelijk voor maar liefst tachtig procent van de bestuiving van onze eetbare gewassen. Zonder deze bestuiving loopt onze voedselvoorziening gevaar op. Door verstedelijking, strak beheer van groen en grootschalige landbouw is er echter een gebrek aan voedsel en nestelgelegenheid voor bijen.

Bijenoases

De gemeente Venray helpt de bijen en andere bestuivende insecten zo veel mogelijk door een goed leefklimaat voor hen te creëren. Zo tekent Venray al enkele jaren voor ecologisch bermbeheer. Dat betekent minder maaien. Daardoor komen bloemen en kruiden tot bloei en ontstaat meer variëteit in de bodem, zodat de bijen makkelijker kunnen nestelen. Maar de gemeente zaait ook steeds vaker bloemenmengsels op braakliggende terreinen. Zoals enkele weken geleden, samen met de dorpsraad, de bijenoase in Castenray. Verder zaait de gemeente bloemenmengsels in op plekken waar het glasvezelnetwerk is aangelegd. Daarmee ontstaat een lint van bloemen door de hele gemeente.

Bijensymposium

En dan is er op 6 juni nog het bijensymposium voor organisaties, dat volledig in het teken staat van de bij en biodiversiteit. De insteek: hoe kan je organisatie bijvriendelijk(er) worden? Vaak kun je verrassend eenvoudig zelf actie ondernemen. Elke bijdrage, klein of groot, is waardevol en nodig. Wilt u het symposium bijwonen? Meld u dan aan.