Venray komt opnieuw subsidieontvangers tegemoet

Publicatiedatum: 
23 dec 2021
Burgemeester en wethouders van Venray willen subsidieontvangers in coronatijd blijven ondersteunen. Organisaties die in 2021 minder dan € 10.000,- periodieke subsidie hebben ontvangen, mogen hun subsidie houden, ook al hebben ze het door corona niet voor hun activiteiten kunnen gebruiken. Voor alle andere subsidieontvangers die sociaal, maatschappelijk of cultureel actief zijn, beslist de gemeente van geval tot geval of ze eventueel subsidie gaat terugvragen.

Ruimhartig beleid

Bij het vaststellen van de subsidies gaat de gemeente ruimhartig te werk. “Alle grote en kleine verenigingen en stichtingen hebben het nog steeds moeilijk”, zo redeneert wethouder Chantal Nijkerken. “De verenigingen en stichtingen waren net weer opnieuw opgestart toen ze geconfronteerd werden met nieuwe maatregelen en zelfs weer een volledige lockdown sinds afgelopen zondag 19 december. Dit vraagt veel van de inzet van de besturen maar heeft ook financiële impact. Zo lopen de vaste kosten voor bijvoorbeeld huur door, terwijl de activiteiten stil liggen.” Dit is de reden dat het college opnieuw de verenigingen en stichtingen een hart onder de riem willen steken. De enige uitzondering die het college maakt, is dat de verenigingen die op een andere manier gecompenseerd zijn of extra inkomsten hebben ontvangen, dit moeten aangeven en hierover wel verantwoording dienen af te leggen.

Subsidiestroom

Bij de subsidies onder de € 10.000,- gaat het om veel organisaties, maar slechts om een klein deel van de totale subsidiestroom. Het gaat om 179 organisaties die samen € 495.568,- ontvangen. In totaal verstrekt de gemeente dit jaar € 6,5 miljoen subsidie aan 169 vrijwilligersorganisaties, 25 dorps- en wijkraden en 23 professionele instellingen. Het gaat om verenigingen en instellingen voor onder andere jeugdwerk, ouderen, kunst en cultuur en sport. Het grootste deel van de subsidies is periodiek, dat wil zeggen dat ze jaarlijks terugkeren. Daarnaast verstrekt de gemeente incidentele subsidies voor een bepaalde activiteit.