Venray investeert ruim een miljoen in herstel na corona

Publicatiedatum: 
20 apr 2021
Het College van B&W van Venray wil ruim 1 miljoen euro extra investeren om Venray zo goed mogelijk uit de coronacrisis te helpen. Die investering komt bovenop de wettelijke taken die de gemeente al uitvoert, in het kader van corona. Het geld gaat naar ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen, stichtingen en verenigingen en naar initiatieven en activiteiten gericht op jongeren, ouderen en andere kwetsbare groepen. De middelen zijn grotendeels beschikbaar gesteld door het Rijk. De gemeenteraad neemt op 11 mei een besluit over de plannen.

Investeren

Burgemeester Luc Winants: “Door corona ligt het sociale en maatschappelijke leven al ruim een jaar plat. Gelukkig is er perspectief en kunnen we richting zomer al wat versoepelen. Maar intussen zijn er veel zorgen en is er veel leed. Ondernemers vragen zich af hoe ze verder moeten en of ze dat nog wel kunnen. Ouderen én jongeren kampen met gevoelens van eenzaamheid of andere problemen. Dat raakt mij enorm. Maar ook dorps- en wijkcentra, culturele instellingen en  verenigingen; zij maken zich allemaal zorgen hoe ze straks weer een goede start kunnen maken als de coronacrisis voorbij is. Als gemeente willen wij deze groepen steunen waar we kunnen en samen kijken hoe zij krachtig uit de crisis kunnen komen. Daarom ben ik blij met dit plan waarmee we flink gaan investeren in een mooie, gezonde toekomst van Venray.”

Speciaal fonds voor ondernemers

Zo is het voorstel om een speciaal fonds open te stellen van € 75.000,- voor getroffen ondernemers.  Zo kunnen bijvoorbeeld winkeliers, horecazaken, kappers, reis- en evenementenorganisaties aanspraak maken op maximaal € 500,- uit dit fonds als bijdrage om weer een gezonde onderneming te worden. Winants: “Een goed ondernemersklimaat is ontzettend belangrijk. Maar juist die ondernemers hebben het al ruim een jaar heel zwaar. Natuurlijk zijn er de landelijke regelingen waar ondernemers aanspraak op kunnen maken, maar als gemeente willen we ook helpen, waar we kunnen, hoewel de middelen natuurlijk beperkt zijn. Het is vooral van belang om in gesprek te blijven met de ondernemers en samen te bekijken hoe we die ondernemer verder kunnen helpen. Niet alleen nu, maar vooral ook straks, in de herstelperiode”.

Veilige en verantwoorde evenementen

Evenementen zijn nog niet toegestaan, maar de gemeente bereidt zich wel voor om snel te kunnen schakelen als er weer ruimte voor evenementen komt. Daarom reserveert ze alvast € 50.000,- voor ‘crowdcontrol’, beveiliging en handhaving om evenementen, zoals de kermis, veilig en verantwoord te laten plaatsvinden, áls het weer mag.

Kwijtschelden terrasgelden en reclamebelasting

Al eerder is besloten dat horecazaken met een terras geen terrasgelden hoeven te betalen aan de gemeente voor de eerste helft van dit jaar. Dit gaat voor het hele jaar 2021 gelden, ook al gaan de terrassen mogelijk snel open. Hiermee komt de gemeente de zwaar getroffen horecabranche enigszins tegemoet. Begin dit jaar is al besloten om de reclamebelasting voor ondernemers in 2021 met 50% te verlagen. Omdat winkels en horeca nog steeds maar moeizaam kunnen ondernemen, wil de gemeente de reclamebelasting voor heel 2021 kwijtschelden.

Financiële steun voor stichtingen en verenigingen
De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor noodlijdende sociaal maatschappelijke stichtingen en verenigingen die de coronacrisis anders niet overleven. Ook al bestaat het beeld dat de draagkracht en zelfredzaamheid van deze stichtingen en verenigingen groot is, toch reserveert de gemeente alvast € 50.000,- voor mogelijke toekomstige financiële steun.

Een vliegende herstart van dorps- en wijkcentra

Voor dorps- en wijkcentra is ruim €200.000 gereserveerd om goed uit de coronacrisis te komen. De gemeente wil hier een extra steun in de rug geven omdat dorps– en wijkcentra een belangrijke verbindende functie hebben. Juist na een periode waarin mensen elkaar niet hebben kunnen ontmoeten, verdienen deze centra, als ze weer open mogen, een vliegende herstart. Om saamhorigheid en verbinding in wijk of dorp te stimuleren, ontvangen de besturen daarnaast een eenmalige bijdrage voor het organiseren van een activiteit. 

Hulp, ondersteuning en activiteiten voor jongeren

Veel jongeren hebben het mentaal zwaar in deze coronaperiode. Hun sociale contacten zijn zeer beperkt, ze kunnen minder of niet naar school of naar de sportclub en ervaren hierdoor soms gevoelens van eenzaamheid en depressie. Om jongeren op een laagdrempelige manier te helpen en ondersteunen, reserveert de gemeente € 100.000,-. Al geruime tijd worden extra activiteiten voor jongeren georganiseerd, zodat ze tijdens de coronapandemie toch anderen kunnen ontmoeten. Daar komt extra aanbod bij via het nieuwe platform www.venrayopenup.nl.

Meer aandacht en begeleiding voor kwetsbare groepen

Er komt € 145.000,- beschikbaar voor extra ondersteuning van eenzame ouderen en kwetsbaren. Zo reserveert de gemeente onder andere middelen voor het uitbreiden van de contactmomenten met ouderen door leerlingen van het Wijkleerbedrijf. Zij maken een wandeling, leggen een kaartje, doen een boodschap of koken samen met ouderen. Ook komt er een uitbreiding van inzet van professionals om mensen te begeleiden die te maken hebben met armoede of met ggz-problematiek.

Een goede herstart van culturele verenigingen en instellingen

Tot slot gaat de gemeente – als dit weer mogelijk is – in gesprek met muziek- en toneelverenigingen, met zangkoren en andere culturele verenigingen over hun zorgen voor de toekomst en zet hier alvast voor € 40.000,- voor opzij. Ze houdt daarnaast rekening met een ondersteuningsvraag van de schouwburg.