Venray gaat verder met vier wethouders

11 mei 2023
Algemeen
Venray gaat verder met vier wethouders

Sinds de start van de nieuwe bestuursperiode in 2022 bestaat het college van Venray uit de burgemeester en vijf wethouders. Tijdens de coalitievorming is de afspraak gemaakt om nut en noodzaak van vijf wethouders in Venray binnen een jaar te evalueren. Uit die evaluatie is gebleken dat Venray voor de komende periode geen vijfde wethouder nodig heeft. B&W stellen daarom voor om met vier wethouders verder te gaan. De raad neemt hierover op 27 juni een besluit.

Tijdelijk aanblijven

Vanwege de onervarenheid van het nieuwe college in 2022 en de opgaven die er voor Venray lagen, is vorig jaar Jan Jenneskens gevraagd tijdelijk aan te blijven als vijfde wethouder. In juli 2023 loopt deze periode af. Uit de evaluatie is gebleken dat de keus om met vijf wethouders te starten heel waardevol was en óók dat het huidige college het werk inmiddels met vier personen aan kan. Het college heeft het afgelopen jaar ingezet op vorming van een stabiel en krachtig team.

Opgaven voor Venray

Venray speelt als tweede stedelijke kern van Noord-Limburg een vooraanstaande rol in de regio. Er zijn mooie ambities, maar geen uitzonderlijke maatschappelijke opgaven in relatie tot de omvang en ligging van de gemeente. Een aantal opgaven heeft zich sinds de start van het huidige college ontwikkeld. Zo zijn dossiers als stikstof en de opvang van ontheemden verzwaard. Van andere dossiers neemt de zwaarte juist af.

Andere gemeenten 

Het aantal toegestane wethouders hangt samen met het aantal raadsleden. Voor Venray is dat maximaal 5 wethouders. De meeste gemeenten met de omvang van Venray werken met vier wethouders in het college.

Verdeling 

Na het vertrek van Jan Jenneskens als wethouder is er geen aanleiding tot een totale herverdeling van de portefeuilles binnen het college. De taken van Jenneskens worden verdeeld over de vier blijvende wethouders en de burgemeester.