Venray centrum

“Een aantrekkelijk en toegankelijk winkelgebied voor bezoekers en bewoners.” Dat is het doel voor het nieuwe fietsbeleid in het centrum van Venray. Om dit te bereiken hebben we in de maanden april, mei en juni een proef gehouden. Tijdens dit zgn. Living lab zijn fietsers te gast in de voetgangerszone in het centrum. Uitzondering is de Grotestraat. Hier blijft het fietsverbod van kracht tijdens openingstijden van de winkels. Na de zomer wordt een besluit genomen over de definitieve verkeers- en gedragsregels in het centrum.

Welkom in Venray centrum

In het collegeprogramma 2022-2026 is het plan opgenomen om het huidige fietsbeleid te herzien en nieuwe uitgangspunten te formuleren. Daarom is het project Welkom in Venray centrum opgezet. Doel hiervan is om te komen tot een aantrekkelijk, toegankelijk en veilig centrum voor al onze bezoekers. Het uitgangspunt is een voetgangersgebied, waar fietsers welkom zijn als gast. Bovendien is er dan duidelijkheid over de bestaande verkeersmaatregelen. 

Het Living lab vormde een eerste aanzet waarbij gestuurd werd op het gedrag van fietsers en gegevens verzameld zijn met een bezoekersenquête, interviews, observaties en tellingen.

Huidige regels in het centrum

Op dit moment gelden de volgende verkeersregels binnen de voetgangerszone in het winkelgebied.

  • De fietser is te gast in grootste deel van het centrum. Dit betekent dat deze welkom is, maar zich wel dient aan te passen aan de voetgangers.
  • Het fietsverbod in de Grotestraat blijft van kracht. Hier geldt de gedragsregel; winkels open, fietser lopen
  • Fietsen mogen overal geparkeerd worden. Op de centrale fietsparkeerplaatsen kunnen fietsen natuurlijk wel veilig gestald worden, omdat deze hier bevestigd kunnen worden aan beugels. Inmiddels is ook de overdekte fietsparkeerplaats achter de nieuwe bibliotheek open. Hier is ruimte voor 200 fietsen en er wordt bovendien toezicht gehouden. 
Plattegrond

Actief meedenken? 

We vinden het belangrijk om samen met de bezoekers, bewoners en ondernemers van het centrum van Venray een fijne plek te maken. Uw stem is daarom belangrijk.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over dit project? Stuur dan een mail naar gemeente@venray.nl o.v.v. Venray centrum of neem telefonisch contact met ons op via 0478 523333.

Samen maken we het centrum van Venray aantrekkelijker, toegankelijker en veiliger voor iedereen!