Venray, Bomenbuurt

Het openbaar gebied in wijk De Bomenbuurt in Venray wordt in de periode 2017-2020 vernieuwd.

De Bomenbuurt in Venray zuid is een wijk uit jaren 60. Hier bestond al lang de wens om de buurt te verbeteren. Op initiatief van de bewoners, in opdracht van de gemeenteraad en in samenspraak met de wijkraad wordt het openbaar gebied vernieuwd.

Reconstructie Bomenbuurt

De gemeente vervangt straten, groen, verlichting en riolering zal vooral de verkeersdoorstroming verbeteren. Het werk is omvangrijk en zal in 4 fases worden uitgevoerd in de periode t/m 2020. Fase 1 is inmiddels gereed en fase 2 start op 6 mei. Fase 3 (de parallelweg van de Zuidsingel) is dan gereed. Gelijktijdig worden door Wonen Limburg de laatste woningen opgeleverd. Bekijk wie u kunt bellen bij vragen of calamiteiten.