Venray blijft inzetten op sport en bewegen

Publicatiedatum: 
6 dec 2018
Ook de komende vier jaar investeert de gemeente Venray volop in sport en beweging onder de noemer ‘Venray Beweegt’. De lokale JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht) wordt daarnaast voorgezet. Het college van B&W wil daarmee de positieve lijn die is ingezet vasthouden en verder ontwikkelen. De focus ligt de komende jaren op jongeren tot en met 14 jaar én op kwetsbaren en mensen met een beperking.

Het afgelopen jaar is de aanpak van Venray Beweegt uitgebreid geëvalueerd. De conclusies zijn positief: Venray Beweegt legt verbindingen, is vernieuwend en heeft expertise op het gebied van sport en bewegen. Samen met zorginstellingen, medische centra, kinderopvang, onderwijs en sportorganisaties is gewerkt aan nieuw toekomstplan voor de komende jaren. Ook in de uitvoering zoeken de buurtsportcoaches van de gemeente Venray weer nadrukkelijk de samenwerking met de partners.

Sport als middel

Wethouder Anne Thielen: “Veel mensen beleven plezier aan bewegen en zo vormt sport een krachtig instrument om sociale cohesie en welzijn te bevorderen. Sporten helpt ook om je karakter te vormen, jezelf te leren kennen en te leren hoe je met anderen omgaat. Daarom ben ik verheugd dat de buurtsportcoaches van Venray Beweegt ook de komende jaren actief aan de slag gaan in onze gemeente.”

Focus

De focus in het nieuwe plan ligt enerzijds op bewegen en gezondheid voor jongeren tot en met 14 jaar. Hierbij zijn thema’s als gezonde school, gezonde sportkantines en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) van belang. Daarnaast vindt de gemeente dat sport voor iedereen is. Daarom zet Venray Beweegt in op kwetsbaren, sporten voor mensen met een beperking, maar ook de inzet van sport om bijvoorbeeld eenzaamheid te verminderen.