Venray Bespaart 2020/2021

Gemeente Venray heeft voor dit jaar subsidie gekregen van het Rijk om verschillende acties te organiseren om het energieverbruik van inwoners met een eigen woningen te verlagen.

Wat doen we allemaal

1. Maximaal €90,- waardebonnen voor energiebesparende artikelen

Extra actiezaterdag 2020 waardebonnen energiebesparende artikelen voorlopig uitgesteld naar 2021

Vanwege de coronamaatregelen, is de extra actiezaterdag van 10 oktober 2020 niet doorgegaan. Hij wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum in 2021. 

Mensen die inmiddels een brief hebben aangevraagd en ontvangen kunnen deze gewoon bewaren tot we een nieuwe actiedag gepland hebben.

Woningeigenaren, die eerder nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze actie, kunnen alsnog een nieuwe brief aanvragen voor die extra actiezaterdag in 2021.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: geert.geujen@venray.nl.

2. EnergyParty’s

De gemeente ondersteunt inwoners die bij hen thuis voor buren, vrienden of kennissen een bijeenkomst organiseren over energiebesparing. Een energiecoach komt dan tips en adviezen geven. Lees meer onder het kopje 'EnergyParty’s' en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

3. Warmtescans eigen woningen

De gemeente laat deze winter een aantal warmtescans van woningen uitvoeren bij eigenaren die zich in 2020 hebben aangemeld. Zij hebben nader bericht ontvangen over de uitvoering. De inschrijving voor deze serie scans is gesloten.

Nieuwe belangstellenden kunnen zich wel nog aanmelden, maar uitvoering daarvan is afhankelijk van de vraag of de gemeente in 2021 nieuwe rijkssubsidie voor dit project krijgt. Als dat zo is, krijgt u daar dan bericht van.

4. Plus-je-huis

Een adviseur van Volta Limburg helpt u met besparen op de energiekosten van uw woning.

EnergyParty: besparen met je buren is een feestje!

De gemeente Venray wilde in 2020 samen met de stichting Buurkracht en 25 enthousiaste inwoners Energy Party’s organiseren. Deze inwoners zouden buren, vrienden en familie uitnodigen voor een informatieve avond over energiebesparing thuis, begeleid door een energieadviseur van Buurkracht. Door Corona zijn deze bijeenkomsten in 2020 niet doorgegaan.

We hopen dat we de Energy Party’s alsnog rond de zomer van 2021 kunnen houden. Wilt u nu alvast meer weten, kijk dan op buurkracht.nl/energyparty.

Plus-je-huis

Ook Volta Limburg helpt u besparen op uw energiekosten. Een adviseur kijkt samen met u naar de maatregelen die u kunt treffen om uw huis energiezuiniger te maken en wat u daarmee kunt besparen op uw maandlasten. Meer weten over deze actie? Lees alle informatie op onze pagina Plus-je-huis!

Webinar energiebesparing

Volta Limburg en gemeente Venray houden op maandag 8 februari 2021 van 19.00 tot 20.00 uur een digitale informatiesessie over energiebesparing in huis. Aanmelden voor dit kosteloze webinar kan op: www.voltalimburg.nl/plusjehuisvenray. Daar vindt u ook meer informatie.

Energieconsulent Geert Geujen

Geert Geujen is de energieconsulent voor inwoners, ondernemers, sportverenigingen en instellingen binnen gemeente Venray. U kunt bij Geert terecht met vragen, bijvoorbeeld over:

  • besparen op energiekosten en duurzaam wonen (woningisolatie, HR-glas, warmtepompen, zonneboilers, elektrisch koken)
  • de ISDE rijkssubsidie voor isolatie, HR-glas, warmtepompen en zonneboilers voor woningeigenaren
  • energielabels voor woningen
  • acties die de gemeente organiseert, zoals Venray Bespaart
  • energiebesparing voor bedrijven
  • het energiezuiniger maken van sport- en wijkaccommodaties en het zelf opwekken van groene stroom en zonnepanelen

Vragen?

Neem dan contact op met onze adviseur energie en duurzaamheid Geert Geujen. Geert is bereikbaar via geert.geujen@venray.nl of via (0478) 52 33 33. Hij helpt u graag verder!