Venray bereidt zich voor op onzekere tijden

16 mei 2024
Algemeen

De gemeente Venray sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat van bijna 18 miljoen euro. Dit staat in de jaarrekening 2023 die het college van B&W op dinsdag 14 mei samen met de kadernota 2025 vaststelde en aan de raad aanbood. Ondanks het positieve resultaat van 2023, laat de meerjarenbegroting van de gemeente rode cijfers zien. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn forse aangekondigde bezuinigingen vanuit het Rijk. Om dit op te kunnen vangen, gaat een groot gedeelte van het geld dat over is naar de algemene reserves. Daarnaast moet de gemeente de komende jaren scherpere keuzes maken.

Veel onzekerheden

Het jaar 2023 kenmerkte zich door veel onzekerheden. Vanaf juli 2023 hebben we te maken met een demissionair kabinet en er is momenteel nog geen zicht op de start van een nieuw kabinet. Hierdoor blijven besluiten over de structurele financiering van gemeenten door het rijk uit. Ook de krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met het groeiende takenpakket van gemeenten legde het afgelopen jaar extra druk op de planning van werkzaamheden. Daarnaast waren er nog steeds gevolgen van de oorlog in Oekraïne, zoals hoge energieprijzen en de opvang van oorlogsvluchtelingen.

Wat hebben we gedaan in 2023?

In totaal gaf de gemeente vorig jaar 162,5 miljoen euro uit. Het grootste gedeelte daarvan, ruim 91 miljoen euro, ging naar het sociaal domein. Zo is er nieuw armoede- en schuldenbeleid vastgesteld en was er ook dit jaar weer een energietoeslag voor inwoners. Ook op het gebied van onderwijshuisvesting zijn belangrijke stappen gezet. MFA Merselo, met daarin basisschool De Lier, werd opgeleverd en we startten de voorbereidingen voor de nieuwe huisvesting van Focus-Spectrum. 

We gaven 25 miljoen euro uit aan woningbouw, woonomgeving, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling en veiligheid en handhaving. Afgelopen jaar heeft de gemeente zich voorbereid op de komst van de nieuwe omgevingswet. Met het meerjarig woningbouwprogramma zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van wonen. En met de vaststelling van het nieuwe beleid Internationale werknemers, kunnen we misstanden rondom de huisvesting en leefomstandigheden van deze werknemers voortaan beter aanpakken. 

Scherpere keuzes voor de toekomst

Hoewel Venray financieel gezond is, komen er onzekere tijden aan. Wethouder financiën Wim de Schryver legt uit: “Al enige tijd is duidelijk dat gemeenten de komende jaren fors gekort gaan worden door het Rijk. In de voorjaarsnota kondigde het Rijk vorige maand onverwacht aan dat gemeenten al vanaf 2025 minder geld ontvangen. Op dit moment weten we nog steeds niet waar we uiteindelijk aan toe zijn. Daarom bereiden wij ons nu voor op financieel zwaar weer. Dit betekent onder andere dat we scherpere keuzes moeten maken, voor nu en voor de toekomst. Binnenkort komt het college van B&W met een actieplan om ook de komende jaren te zorgen voor een reëel sluitende begroting.”