Veelgestelde vragen subsidie energiekosten Venray Fonds

Vragen en antwoorden Venray Fonds

Wat is het Venray Fonds?

Om maatschappelijke organisaties/verenigingen en MKB die in de problemen zijn gekomen vanwege de hoge energiekosten extra te ondersteunen, is het Venray Fonds opgericht. Via dit fonds kunnen zij een eenmalige subsidie aanvragen om een deel van de gestegen energiekosten te compenseren.

Voor wie is het Venray Fonds bedoeld?

Het fonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties/verenigingen en het MKB (bedrijven van minimaal 1 en maximaal 50 werknemers) gevestigd in de gemeente Venray.

Op hoeveel geld kan ik aanspraak maken?

Er is een speciale rekentool gemaakt om te bepalen op welk bedrag u recht heeft. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Het fonds geeft een vergoeding voor 50% van de gestegen kosten over maximaal zes maanden en kijkt daarbij naar het verschil tussen de voorschotnota van januari 2022 en die van januari 2023. We gaan hierbij uit van bedragen exclusief BTW.

We vergoeden maximaal € 7000,- per pand. Voor verenigingen en maatschappelijke organisaties moeten de gestegen kosten hoger zijn dan € 500,- en voor MKB meer dan € 1000,-. Komt u met de rekentool onder deze bedragen uit, dan komt u niet in aanmerking.

Waarom is het Venray Fonds niet voor inwoners?

Inwoners kunnen al gebruik maken van verschillende regelingen:

Heeft u als inwoner ondanks al deze regelingen toch nog problemen? Kijk op geldfit.nl of kom langs op ons financieel spreekuur.

Wat kan ik doen als ik als inwoner in de problemen raak door de hoge energiekosten?

Inwoners kunnen gebruik maken van verschillende regelingen:

Heeft u als inwoner ondanks al deze regelingen toch nog problemen? Kijk op geldfit.nl of kom langs op ons financieel spreekuur.

Als ik als ondernemer of vereniging al gebruik maak van andere regelingen, kan ik dan ook nog gebruik maken van het Venray Fonds?

U kunt geen gebruik maken van het Venray Fonds als u in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming Energiekosten

In alle andere gevallen kunt u gebruik maken van het Venray Fonds als u aan de voorwaarden voldoet.

Als ik als ondernemer of maatschappelijke organisatie niet in aanmerking kom voor het Venray Fonds. Zijn er dan nog andere regelingen?

Mkb-ondernemingen, stichtingen, verenigingen en overige instellingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel (meer dan 7%) uitmaken van de totale omzet kunnen vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen.

De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Wanneer valt mijn bedrijf onder de noemer MKB?

Uw bedrijf valt onder MKB als:

  • u ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel én
  • minimaal 1 en maximaal 50 werknemers in dienst hebt én
  • één of meer panden in de gemeente Venray hebt waarin uw onderneming gevestigd is.

U moet aan alle voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen.

Ik huur met mijn bedrijf of vereniging een pand en betaal huur inclusief energie. Dit huurbedrag is door de stijgende energieprijzen verhoogd. Kom ik dan ook in aanmerking voor deze subsidie?

Ja dat kan. Als dat aan de orde is, levert u geen energienota’s van de maanden januari 2022 en 2023 in, maar een bewijs van de betaalde huur van die maanden en een kopie van het huurcontract.

Kan ik ook aanspraak maken op het Venray Fonds als ik een bedrijf aan huis heb?

Ja, dat kan. U moet dan wel een aparte energiemeter voor uw bedrijfsgedeelte hebben. Als uw bedrijf in uw eigen woning gevestigd is, kunt u geen aanspraak maken.

Aanvragen

Vanaf wanneer kan ik de subsidie aanvragen?
Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor de tegemoetkoming?

Kijk op de pagina subsidie energiekosten voor maatschappelijke organisaties en verenigingen  of op de pagina subsidie energiekosten voor mkb-bedrijven voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit het Venray Fonds.

Waarom moet ik mijn voorschotnota van januari 2022 en januari 2023 laten zien?

Wij berekenen de hoogte van de subsidie op basis van deze voorschotnota’s. Berekening vermelden

Wij hebben gekozen voor deze methode omdat die de meest eerlijke berekening geeft. Het zijn vergelijkbare maanden op het gebied van temperatuur en bovendien gold in deze beide maanden het BTW-tarief van 21%. De BTW wordt bij de berekening van de tegemoetkoming niet meegenomen.

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?
Tot wanneer kan ik deze tegemoetkoming aanvragen?

De regeling loopt tot 31 december 2023.

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag heb ingediend?

U krijgt dan een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken wordt een besluit genomen op uw aanvraag.

Wanneer krijg ik het geld gestort?

Als u recht heeft op een eenmalige tegemoetkoming, dan wordt het bedrag binnen 14 dagen  nadat het besluit genomen is aan u overgemaakt.

Meer informatie

Mijn vraag staat hier niet tussen. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

Voor mkb: Voor meer informatie over het Venray Fonds kunt u contact opnemen met Hans Beterams via hans.beterams@venray.nl of (0478) 52 33 33.

Voor verenigingen en maatschappelijke organisaties: Voor meer informatie over het Venray Fonds kunt u contact opnemen met Hans Klink via hans.klink@venray.nl of (0478) 52 33 33.

Ik ben het niet eens met het bedrag. Met wie kan ik contact opnemen?

Voor mkb: Voor meer informatie over het Venray Fonds kunt u contact opnemen met Hans Beterams via hans.beterams@venray.nl of (0478) 52 33 33.

Voor verenigingen en maatschappelijke organisaties: Voor meer informatie over het Venray Fonds kunt u contact opnemen met Hans Klink via hans.klink@venray.nl of (0478) 52 33 33.