Vastgestelde beleidsregels Visie veehouderij Venray

De gemeenteraad van Venray heeft op 30 januari 2018 de volgende beleidsregel vastgesteld:

- Visie Veehouderij Venray 2018

pdf Bekijk de Visie op veehouderij Venray (PDF, 2.25 MB)

 

pdf Vaststelling visie veehouderij Venray 2018 (PDF, 42.32 KB)

 

pdf Eindrapport inspraakreacties (PDF, 909.17 KB)

 

De Visie Veehouderij Venray geeft het ontwikkelingsperspectief van de veehouderij in de gemeente Venray weer. De visie is op gebaseerd op een interactief proces met diverse ondernemers, inwoners, raadsleden en wethouders. De visie moet bijdragen aan een goede balans tussen de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de bescherming van een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners.

Inzien

Het vaststellingsbesluit en de Visie Veehouderij Venray 2018 liggen vanaf vrijdag 9 februari 2018 ook op papier voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis van Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Publicatiedatum: 8 februari 2018