Uitslag verkiezingen Waterschap Limburg 2023

De uitslag en de processen-verbaal per stembureau van de verkiezingen Waterschap Limburg 2023 vindt u hieronder.

Uitslag Limburg Waterschapsverkiezingen 2023

Op vrijdag 24 maart is de definitieve uitslag op partij- en kandidaatsniveau van de Waterschapsverkiezing vastgesteld tijdens de openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau. Deze uitslag vindt u op de website van Waterschap Limburg.

Uitslag gemeente Venray

Lijst Partij Stemmen Percentage
1. Waterbelang Parkstad 122 0,66 %
2. Water Natuurlijk 2490 13,67 %
3. Waterbelang Westelijke Mijnstreek 36 0,20 %
4. Waterbelang Midden-Limburg 197 1,08 %
5. VVD 1289 7,08 %
6. Waterbelang Heuvelland 27 0,15 %
7. Lokaal Limburg 1414 7,76 %
8. Waterbelang Venlo 113 0,61 %
9. Waterbelang Land van Weert + Leudal 18 0,10 %
10. Waterbelang Maastricht 14 0,08 %
11. Waterbelang Venray en Maasduinen 7900 43,42 %
12. Waterbelang Horst-Helden-Beesel 77 0,42 %
13. 50PLUS 276 1,51 %
14. Belang van Nederland (BVNL) 329 1,80 %
15. Partij voor de Dieren 943 5,16 %
16. Partij voor Water Veiligheid 104 0,57 %
17. BBB 2450 13,42 %
18. AWP voor Water, Klimaat en Natuur 423 2,31 %

Opkomstcijfers

De opkomst was 50,35%.

Kiezers en stemmen Aantal
Opgeroepen kiezers 36874
Toegelaten kiezers 18606
Blanco stemmen 320
Geldige stemmen 18222
Ongeldige stemmen 59

Verkiezingsdocumenten

Gemeentelijk stembureau

Het Gemeentelijk Stembureau heeft de uitslag vastgesteld in een proces-verbaal.

Volledige uitslag

Processen-verbaal stembureaus

Hieronder vindt u de processen-verbaal per stembureau. In een proces-verbaal schrijven de stembureauleden op hoe het stemmen is gegaan. Er staat in hoeveel kiezers hebben gestemd en of er bijzondere dingen zijn gebeurd. Ook schrijven ze op hoe het tellen is gegaan en wat de uitslag in hun stemlokaal is.

De bestanden zijn niet geschikt voor voorleesapparatuur. Kunt u de bestanden niet goed bekijken? Stuur dan een mail naar verkiezingen@venray.nl.