Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023

De uitslag en de processen-verbaal per stembureau van de Tweede Kamerverkiezingen 2023 in gemeente Venray vindt u hieronder. De opkomst was 76,74%. PVV heeft de meeste stemmen gekregen.

Aantal stemmen per partij

Lijst Partij Stemmen Percentage
1. VVD 4241 16,28%
2. D66 1465 5,62%
3. GROENLINKS / PvdA 3017 11,59%
4. PVV 7270 27,91%
5. CDA 1012 3,87%
6. SP 1082 4,16%
7. Forum voor Democratie 463 1,78%
8. Partij voor de Dieren 329 1,26%
9. ChristenUnie 74 0,28%
10. Volt 261 1,00%
11. JA21 142 0,55%
12. SGP 15 0,06%
13. DENK 365 1,40%
14. 50PLUS 131 0,50%
15. BBB 2182 8,38%
16. BIJ1 36 0,14%
17. Piratenpartij - De Groenen 17 0,07%
18. BVNL / Groep Van Haga 191 0,73%
19.  Nieuw Sociaal Contract 3690 14,16%
20. Splinter 24 0,09%
21.  LP 9 0,03%
22. LEF - Voor de Nieuwe Generatie 11 0,04%
23. Samen voor Nederland 6 0,03%
24. Nederland met een PLAN 7 0,03%
25. PartijvdSport 12 0,05%

Opkomst

De opkomst was 76,74%

Kiezers en stemmen Aantal
Opgeroepen kiezers 34101
Kiezers 26168

Op kandidaten uitgebrachte stemmen

26055
Blanco stemmen 56
Geldige stemmen 26111
Ongeldige stemmen 57

Verkiezingsdocumenten

Gemeentelijk stembureau

Het Gemeentelijk Stembureau stelt de voorlopige uitslag vast in een proces-verbaal.

Volledige uitslag

Processen-verbaal stembureaus

Hieronder vindt u de processen-verbaal per stembureau. In een proces-verbaal schrijven de stembureauleden op hoe het stemmen is gegaan. Er staat in hoeveel kiezers hebben gestemd en of er bijzondere dingen zijn gebeurd. Ook schrijven ze op hoe het tellen is gegaan en wat de uitslag in hun stemlokaal is.

De bestanden zijn niet geschikt voor voorleesapparatuur. Kunt u de bestanden niet goed bekijken? Stuur dan een mail naar verkiezingen@venray.nl.

Bezwaar indienen

Vermoedt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau? Dan kunt u een melding doen aan het centraal stembureau.

Melding doen