Uitkering aanvragen

Heeft u tijdelijk geen werk en te weinig inkomen? Als u geen recht heeft op andere uitkeringen, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Wat u moet weten

 • U moet bij het UWV als werkzoekende ingeschreven staan. Regel dit op werk.nl. Hier vraagt u ook uw uitkering aan.
 • Nadat u zich geregistreerd heeft, krijgt u een contactpersoon toegewezen die u helpt bij het vinden van werk.
 • Binnen acht weken nadat u het aanvraagformulier met bewijsstukken heeft verstuurd, ontvangt u van de gemeente een brief met de beslissing. Soms duurt het langer. Bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is.
 • De gemeente bepaalt de hoogte van uw eventuele uitkering. Uw inkomen en bezittingen (huis en spaargeld) moeten onder de bijstandsgrens liggen. Het inkomen van uw partner (en eventueel andere personen) telt ook mee.

Voorschot

U kunt een voorlopig voorschot aanvragen als uw aanvraag in behandeling is. U moet het terugbetalen als u geen recht op bijstand heeft. Heeft u wel recht op bijstand? Het voorschot wordt dan verrekend met de eerste uitbetaling. Maak een afspraak met uw contactpersoon en neem recente bankafschriften en bewijs van eventuele schulden mee.

Voorwaarden

 • U en uw eventuele partner hebben onvoldoende geld voor levensonderhoud.
 • U bent 18 jaar of ouder en woont in Nederland.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
 • Uw Nederlands is goed genoeg of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.
 • U neemt aangeboden werk aan. 
 • U reist maximaal drie uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen.
 • U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt om werk te vinden en te houden.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u daar eerst werk zoeken.

Wijzigingen doorgeven

Gaat u samenwonen, werken, op vakantie of krijgt u dure spullen? Geef dit door, anders riskeert u een boete. Gebruik het wijzigingsformulier of neem contact op met uw contactpersoon.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt administratief beroep aantekenen binnen zes weken na de beslissing. Stuur het beroepschrift naar:

Gemeente Venray
College van B&W
Postbus 500
5800 AM Venray