Uitbreiding woonwijk De Brabander Venray

04 juli 2024
Algemeen

Het college van B&W van Venray wil woonwijk De Brabander verder uitbreiden met ca. 130 woningen. Het gaat om twee deelgebieden aan de westkant van de bestaande wijk. Ook denkt de gemeente aan het realiseren van een buurtpark en mogelijk een wijkvoorziening. De gemeenteraad vergadert op 24 september over het plan.

Logische keuze

Aanleiding voor de gewenste uitbreiding is het stopzetten van de woningbouwontwikkeling op De Brier door projectontwikkelaar SVE Group enkele maanden geleden. “De behoefte aan nieuwe en bovenal betaalbare woningen in onze gemeente blijft onverminderd groot”, vertelt wethouder Erik van Daal. “Wij hebben daarom onderzocht of er andere locaties zijn om onze woningbouwopgave te realiseren. De uitbreiding van de wijk De Brabander is dan een logische keuze, waarbij we willen starten met twee deelgebieden.” 

Groene en betaalbare woonwijk

Eén deelgebied ligt aan de Beekweg en het andere deelgebied ligt ten noorden van de huidige bebouwing in de hoek van de Tureluur en het Venraysbroek. Uitgangspunt is dat twee derde van de woningen in het betaalbare segment worden gebouwd, waarvan minimaal een derde in de sociale huur. De nieuwe woonwijk moet daarnaast ook een groene uitstraling krijgen. Zo is het voorstel om bij de Tureluur een openbaar parkje te ontwikkelen. Ook bekijkt de gemeente of er mogelijkheden zijn om een wijkvoorziening te realiseren. De exacte invulling en planvorming moet nog worden opgestart. De opties over de inrichting liggen nog open.

Actief grondbeleid

Het college van B&W heeft inmiddels voorkeursrecht gevestigd op de gronden in deze twee deelgebieden. Wethouder Wim de Schryver: “We kiezen er nu bewust voor om zelf de regie te pakken en niet af te wachten zoals op De Brier.” Het vestigen van voorkeursrecht voorkomt dat er wordt gespeculeerd met de gronden. Eigenaren van gronden waarop het voorkeursrecht gevestigd is, kunnen de gronden niet verkopen zonder deze eerst te koop aan te bieden aan de gemeente.