Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt uitgevoerd door de gemeente en is speciaal bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis.

Voor de regeling Tozo gelden een aantal voorwaarden. En het indienen van een aanvraag gaat op een specifieke manier. Lees de informatie op deze pagina daarom goed door zodat we uw aanvraag ook zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen.

Wat is de Tozo?

Tozo staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente en is speciaal bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis.

De regeling bestaat uit 2 delen:

 • Een tijdelijke inkomensondersteuning die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum.

 • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Tot wanneer geldt de Tozo?

Vanaf 1 april 2021 start de Tozo 4. Deze regeling geldt tot en met 30 juni 2021.

De Tozo 4 kan aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand. Dit kan de maand zijn waarin u de uitkering aanvraagt, de maand erna of – in mei en juni 2021 – ook de maand ervoor.

Welke voorwaarden gelden voor Tozo 4?

Voor de regeling Tozo 4 gelden een aantal voorwaarden. U kunt de vragen op de website 'Krijgiktozo.nl' beantwoorden om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet. 

 • U woont in de gemeente Venray.
 • Het inkomen van uw eventuele partner telt bij de Tozo 4 mee voor het bepalen van uw recht op en de hoogte van de aanvullende uitkering. 
 • U komt enkel in aanmerking voor Tozo 4 als het gezamenlijk huishoudinkomen lager is dan het sociaal minimum. U kunt uw inkomen berekenen via het formulier 'Inkomensbegrip' op de website Krijgiktozo.nl. De normen van het sociaal minimum kunt u vinden in het document 'Normen sociaal minimum'. Zo kunt u vergelijken of uw inkomen boven het sociaal minimum uit komt.
 • U vraagt Tozo 4 aan vanaf de eerste dag van de lopende maand op het moment van uw aanvraag.

Hoe verder na de Tozo?

Naast het aanvragen van deze tijdelijke financiële ondersteuning, is het belangrijk dat u kijkt naar de toekomst. De gemeente kijkt graag met u mee hoe verder te gaan na afloop van de Tozo. Samen kunnen we inventariseren of en welke ondersteuning u kunt gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via bbz@venray.nl.

Aanvragen Tozo 4

Het is handig om onderstaande gegevens bij de hand te hebben:

 • DigiD en wachtwoord
 • KvK-nummer
 • Kopie bankafschrift
 • Omzetcijfers
 • Inkomstengegevens van uw eventuele partner

Vraagt u voor het eerst Tozo aan?

Als u voor de eerste keer Tozo aanvraagt of u heeft langer dan 3 maanden geleden de Tozo uitkering voor het laatst ontvangen, dan maakt u gebruik van het eerste aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier gebruikt u ook bij een aanvraag van bedrijfskrediet:

pdf Aanvraagformulier Tozo 4 - eerste aanvraag (PDF, 359.14 KB)

 

U vult het formulier digitaal in via Adobe Acrobat Reader of handmatig door het formulier te printen en te scannen. Meer informatie over het invullen van het formulier vindt u onder ‘Aanvraagformulier Tozo invullen’.

U kunt het ingevulde formulier met bijlagen als volgt verzenden:

 • Klik op onderstaande link 'Verzenden aanvraagformulier Tozo 4 - eerste aanvraag'.
 • Log in met uw DigiD en volg de instructies.
 • Het kan druk zijn. Houd er daarom rekening mee dat het uploaden van bestanden langer kan duren.
 • Heeft u de aanvraag verstuurd? Dan ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.

Verzenden aanvraagformulier Tozo 4 - eerste aanvraag
 

Heeft u al eerder Tozo aangevraagd?

Heeft u in de afgelopen 3 maanden een Tozo uitkering ontvangen? Dan kunt u gebruik maken van het verkorte aanvraagformulier:

pdf Aanvraagformulier Tozo 4 - verkorte aanvraag (PDF, 197.85 KB)

 

U vult het formulier digitaal in via Adobe Acrobat Reader of handmatig door het formulier te printen en te scannen. Meer informatie over het invullen van het formulier vindt u onder ‘Aanvraagformulier Tozo invullen’.

U kunt het ingevulde formulier met bijlagen als volgt verzenden:

 • Klik op onderstaande link 'Verzenden aanvraagformulier Tozo 4 - verkorte aanvraag'.
 • Log in met uw DigiD en volg de instructies.
 • Het kan druk zijn. Houd er daarom rekening mee dat het uploaden van bestanden langer kan duren.
 • Heeft u de aanvraag verstuurd? Dan ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.

Verzenden aanvraagformulier Tozo 4 - verkorte aanvraag

Aanvraagformulier Tozo invullen

Als u beschikt over Adobe Acrobat Reader, kunt u de aanvraag digitaal invullen en ondertekenen. U kunt er ook voor kiezen om het formulier uit te printen en handmatig in te vullen.

Digitaal invullen:

 • U downloadt het aanvraagformulier en slaat het formulier op.
 • U opent het bestand met Adobe Acrobat Reader.
 • U kiest voor de optie Invullen en Ondertekenen, aan de rechterzijde naast het formulier.
 • U vult het formulier digitaal in.
 • U plaatst uw digitale handtekening door te kiezen voor de optie Ondertekenen, in de balk aan de bovenzijde van het formulier. Door ondertekening verklaart u ook dat u aan de voorwaarden voldoet.
 • Heeft u een partner? Dan dient ook uw partner het formulier te ondertekenen.
 • U zorgt dat u alle gevraagde bijlagen gereed heeft staan.
 • U verzendt het formulier zoals aangegeven bij 'Aanvragen Tozo 4'.

Handmatig invullen:

 • U print het formulier en vult het formulier handmatig in. 
 • U ondertekent het formulier. Hiermee verklaart u ook dat u aan de voorwaarden voldoet.
 • Heeft u een partner? Dan dient ook uw partner het formulier te ondertekenen.
 • U scant het formulier in. Heeft u geen scanner? U kunt ook foto's maken van de pagina's en deze opslaan.
 • U zorgt dat u alle gevraagde bijlagen gereed heeft staan.
 • U verzendt het formulier zoals aangegeven bij 'Aanvragen Tozo 4'.

Wanneer ontvang ik een reactie op mijn aanvraag Tozo?

De afhandeltermijn van deze aanvraag bedraagt 4 weken. Wij doen ons uiterste best om de aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Voorwaarde is wel dat we dan alle gevraagde bijlagen ontvangen.

Hoe wordt mijn aanvraag Tozo gecontroleerd?

Wij controleren uw gegevens bij de basisregistratie personen van onze eigen gemeente, de Belastingdienst, het Inlichtingenbureau, Kamer van Koophandel, de Sociale Verzekeringsbank en/of Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Als de gemeente een controle uitvoert kan het zijn dat u aanvullende informatie of bewijsstukken moet aanleveren. Als bij een controle blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, wordt uw aanvraag afgewezen.

Wanneer start de betaalverplichting van mijn Tozo-lening voor bedrijfskapitaal?

U zou per 1 januari 2021 beginnen met het aflossen van het bedrijfskapitaal (inclusief rente). De rente-opbouw is gestart vanaf de datum van uitbetaling van het bedrijfskapitaal. De rente zou doorlopen tot het einde van uw aflossingsperiode. U had 3 jaar de tijd om het bedrijfskapitaal af te lossen. Die 3 jaar zijn gestart bij uitbetaling van het bedrijfskapitaal.

Omdat de coronacrisis voortduurt en veel ondernemers nog steeds in een moeilijke situatie verkeren, is voornoemde betaalverplichting veranderd. Wat is er veranderd?

U hoeft het bedrijfskapitaal pas vanaf 1 juli 2021 af te lossen. Ook de opgebouwde rente van 2% per maand hoeft u pas vanaf 1 juli 2021 te betalen. De rente-opbouw loopt niet door in de periode van 1 januari tot 1 juli 2021, maar wel weer vanaf 1 juli 2021. Vanaf de uitbetaling van het bedrijfskapitaal heeft u 3,5 jaar de tijd om het bedrijfskapitaal af te lossen.

Kunt en wilt u eerder aflossen? Dat mag natuurlijk. U kunt dan de oude betaalverplichting vanaf 1 januari 2021 aanhouden.