TONK

Heeft u door de coronamaatregelen minder inkomsten dan voorheen? En heeft u hierdoor moeite uw woonkosten te betalen? Dan kunt u de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aanvragen

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen.
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft op dit moment veel minder inkomen dan een aantal maanden geleden.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 • U heeft op dit moment als alleenstaande minder dan € 6.295 of als gehuwden of alleenstaande ouder € 12.590 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren) en de waarde van beleggingen of bitcoins.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten
 • uw inkomen op dit moment
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht)

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen als dit nodig is. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Aanvragen TONK

U vraagt de TONK-uitkering aan in 2 stappen:

 1. Het aanvraagformulier TONK invullen
 2. Stuur het aanvraagformulier en de aanvullende bewijsstukken digitaal naar ons toe

1. Aanvraagformulier invullen

pdf Aanvraagformulier TONK (PDF, 840.6 KB)

 

U vult het formulier digitaal in via Adobe Acrobat Reader of handmatig door het formulier te printen en te scannen.

Bewijsstukken

Zorg dat u de volgende bewijsstukken bij de hand heeft voor u het formulier aan ons verzendt:

 • Identiteitsbewijs van uzelf. Dit mag geen rijbewijs zijn
 • Identiteitsbewijs van uw eventuele partner. Dit mag geen rijbewijs zijn
 • Inkomens- of uitkeringsspecificatie van 2 maanden voorafgaand aan het moment van de inkomstenterugval
 • Inkomens- of uitkeringsspecificatie van het moment van de inkomensterugval en de 2 maanden daaropvolgend
  Let op: U dient dus over vijf maanden uw inkomens- of uitkeringsspecificatie in te dienen, namelijk: de maand van de inkomensterugval en de twee maanden daaraan voorafgaand en daaropvolgend.
  Voorbeeld: als u in de maand juni een inkomensterugval heeft gekregen, dient u over de maanden april en mei (twee maanden voorafgaand aan juni), juni (de maand van de inkomensterugval) en de maanden juli en augustus (twee maanden volgend op juni) de bewijsstukken aan te leveren.
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden
 • Afschriften van uw bankrekening van de afgelopen 3 maanden waaruit de hoogte van uw geldmiddelen blijkt
 • Bewijsstukken van de afgelopen 3 maanden, zoals een bankafschrift, waaruit de hoogte van uw noodzakelijke kosten blijkt waarvoor u de TONK-uitkering aanvraagt

2. Aanvraagformulier en bewijsstukken verzenden

U kunt het ingevulde formulier met bewijsstukken als volgt verzenden:

 • Klik op onderstaande link 'Verzenden aanvraagformulier TONK'.
 • Log in met uw DigiD en volg de instructies.
 • Het kan druk zijn. Houd er daarom rekening mee dat het uploaden van bestanden langer kan duren.
 • Heeft u de aanvraag verstuurd? Dan ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.

Verzenden aanvraagformulier TONK

Wanneer ontvang ik een reactie op mijn aanvraag TONK?

De afhandeltermijn van deze aanvraag bedraagt 4 weken. Wij doen ons uiterste best om de aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Voorwaarde is wel dat we dan alle gevraagde bijlagen ontvangen.

Wijzigt er iets in uw situatie?

Heeft u TONK aangevraagd en wijzigt er iets in uw situatie? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de uitkering of de hoogte ervan. Geef aan ons door via tonk@venray.nl als u bijvoorbeeld:

 • in loondienst gaat werken
 • meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven
 • gaat samenwonen of scheiden
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland
 • uw beschikbare vermogen toeneemt (bijvoorbeeld door ontvangst van een erfenis)

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via (0478) 52 33 33.