Tiny Houses

Tiny Houses is een (bijzondere) alternatieve en betaalbare nieuwe woonvorm. Er zijn geen harde wettelijke regels die precies bepalen wat een Tiny House is en aan moet voldoen. Het wordt aan de gemeenten zelf overgelaten onder welke voorwaarden een gemeente wel of niet wil meewerken aan Tiny Houses.

Handreiking

Er zijn op dit moment meerdere principeverzoeken voor Tiny Houses in behandeling. Het is daarom belangrijk dat er (voorlopige) keuzes worden gemaakt voor de afweging aan welke initiatieven wij wel/niet medewerking willen verlenen. In onderstaande handreiking staat informatie over hoe we hier in onze gemeente tijdens de proefperiode mee om willen gaan.

Handreiking bijzondere woonvormen – bouwsteen Tiny Houses

Deze handreiking voldoet niet aan de eisen voor toegankelijkheid. Heeft u moeite de informatie uit deze handreiking te lezen of te bekijken? Laat dit dan weten in een e-mail aan gemeente@venray.nl.