Tijdelijke verhuur woning

Heeft u een te koop staand huis in de gemeente Venray? En staat de woning leeg? U mag deze tijdelijk verhuren. Het tijdelijk verhuren van een leegstaande sloop- of renovatiewoning of van woonruimte in leegstaande gebouwen kan ook. U heeft wel een vergunning nodig

Wat u moet weten

Te koop staande leegstaande (huur)woning

 • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte
 • Voor nieuwbouw geldt dat de woning nog niet bewoond is geweest
 • Bij bestaande woningen: de eigenaar heeft er zelf 12 maanden of langer in gewoond of de woonruimte is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd
 • U krijgt de vergunning voor 5 jaar ineens. U kunt dit niet verlengen

Huurwoning in afwachting van sloop of renovatie

 • U mag een sloop- of renovatiewoning maximaal 7 jaar verhuren
 • Is er sprake van een bestemmingsplan, waarvoor geen ontheffing is verleend? Dan krijgt u een vergunning voor maximaal 2 jaar of nog korter

Woonruimte in gebouwen

 • Leegstaande gebouwen, zoals kantoren, mogen maximaal 10 jaar als woonruimte worden verhuurd
 • Gaat het om woonruimte in een gebouw waarvoor een ontheffing van het bestemmingsplan is verleend? Dan krijgt u een vergunning voor de duur van deze ontheffing (met een maximum van 10 jaar)

Huurcontract

 • De huurder van een woning die verhuurd is op grond van de Leegstandswet, heeft geen huurbescherming
 • De huurovereenkomst geldt voor minimaal 6 maanden, bij een huurwoning voor minimaal 3 maanden
 • Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. Bij een huurwoning geldt een opzegtermijn van 2 maanden voor de verhuurder
 • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen Blijft de huurder na afloop van de tijdelijke huurovereenkomst met instemming van de verhuurder in de woning wonen, dan ontstaat er een reguliere huurovereenkomst met huur(prijs)bescherming.

Tijdelijke verhuur en hypotheekaftrek

Verhuurt u uw woning tijdelijk? U kunt dan geen hypotheekrente meer aftrekken. Komt de woning weer leeg te staan? Dan mag u weer hypotheekrente aftrekken. We raden u aan om vooraf met de hypotheekverstrekker te overleggen of verhuur wel is toegestaan.

Meer informatie

Informatie van de Rijksoverheid

Informatie van de Huurcommissie

Aanvragen

Vul het online formulier volledig in.

Kosten

U hoeft niets te betalen.