Tijdelijke verhuur woning

Heeft u een huis te koop staan in de gemeente Venray? En staat de woning leeg? U mag deze tijdelijk verhuren. Het tijdelijk verhuren van een leegstaande sloop- of renovatiewoning of van woonruimte in leegstaande gebouwen kan ook. U heeft wel een vergunning nodig.

Wat u moet weten

Te koop staande leegstaande (huur)woning

 • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.
 • Voor nieuwbouw geldt dat de woning nog niet bewoond is geweest.
 • Bij bestaande woningen: de eigenaar heeft er zelf twaalf maanden of langer in gewoond of de woonruimte is de afgelopen tien jaar niet langer dan drie jaar verhuurd.
 • U krijgt de vergunning voor vijf jaar ineens. U kunt dit niet verlengen.

Huurwoning in afwachting van sloop of renovatie

 • U mag een sloop- of renovatiewoning maximaal zeven jaar verhuren.
 • Is sprake van een bestemmingsplan, waarvoor geen ontheffing is verleend? Dan krijgt u een vergunning voor maximaal twee jaar of nog korter.

Woonruimte in gebouwen

 • Leegstaande gebouwen, zoals kantoren, mogen maximaal tien jaar als woonruimte worden verhuurd.
 • Gaat het om woonruimte in een gebouw waarvoor een ontheffing van het bestemmingsplan is verleend? Dan krijgt u een vergunning voor de duur van deze ontheffing (met een maximum van tien jaar).

Huurcontract

 • De huurder van een woning die verhuurd is op grond van de Leegstandswet, heeft geen huurbescherming.
 • De huurovereenkomst geldt voor minimaal zes maanden, bij een huurwoning voor minimaal drie maanden.
 • Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand voor de huurder en minimaal drie maanden voor de verhuurder. Bij een huurwoning geldt een opzegtermijn van twee maanden voor de verhuurder.
 • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Blijft de huurder na afloop van de tijdelijke huurovereenkomst met instemming van de verhuurder in de woning wonen, dan ontstaat er een reguliere huurovereenkomst met huur(prijs)bescherming.

Tijdelijke verhuur en hypotheekaftrek

Verhuurt u uw woning tijdelijk? U kunt dan geen hypotheekrente meer aftrekken. Komt de woning weer leeg te staan? Dan mag u weer hypotheekrente aftrekken. We raden u aan om vooraf met de hypotheekverstrekker te overleggen of verhuur wel is toegestaan.

Risico's verhuurder

Het komt steeds vaker voor dat criminelen leegstaande woningen, (bedrijfs)ruimten of loodsen huren voor het telen en produceren van drugs. Daarom is het belangrijk dat u als verhuurder alert bent. Als in uw ruimte drugs wordt geteeld, geproduceerd of verhandeld, bent u als verhuurder verantwoordelijk. Ook als u nergens van afweet.

Bekijk op de website watstaaterophetspel.nlexterne-link-icoon wat u kunt doen bij het aangaan van een huurcontract en bij het houden van toezicht op uw huurpand.

Vermoedt u foute huurders in uw woning? Meld dit dan bij de Politie Limburg via telefoonnummer 0900 – 88 44.

Meer informatie

Kosten

U hoeft niets te betalen.