Tijdelijke huisvesting

Blijf op de hoogte van de plannen voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en andere woningzoekenden, zoals starters in gemeente Venray.

De stand van zaken 

Op 25 april 2024 informeerde het college van B&W de gemeenteraad met een briefexterne-link-icoon over de voortgang en het proces van het project tijdelijke huisvesting.

Het college geeft daarin aan dat er de afgelopen maanden gesprekken zijn gevoerd met dorps- en wijkraden, werkgroepen en andere betrokken inwoners. Ook meldt het college dat er sprake is van een acute noodsituatie in de asielcrisis en dat het Rijk om die reden herhaaldelijk dringende oproepen doet om noodopvang te realiseren. 

Het college schrijft in de brief dat ze vast blijft houden aan de opdracht die ze op 12 december 2023 van de gemeenteraad heeft gekregen. Die opdracht van de raad is helder: het realiseren van één AZC op één locatie en het bouwen van extra tijdelijke woningen, bovenop de reguliere woningbouwopgave. Dat betekent dat het college niet ingaat op de verzoeken voor noodopvang van het Rijk.

De Planning 

Onder voorbehoud van ontwikkelingen in de asielcrisis is de planning als volgt: 

In juni 2024 wil het college van B&W de afwegingsmatrix en het participatieplan ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. De afwegingsmatrix is een methode voor het beoordelen van mogelijke locaties op basis van wegingscriteria die de gemeenteraad heeft meegegeven. Dorps-, wijkraden en andere groepen inwoners hebben de mogelijkheid gekregen om input te leveren en adviezen te geven op de plannen. Deze input wordt ook onderdeel van het voorstel dat de raad ontvangt. 

In de zomerperiode worden de mogelijke locaties beoordeeld aan de hand van de afwegingsmatrix, waarna in september de participatie start over de kansrijke locaties. Alle inwoners van de gemeente Venray krijgen dan de gelegenheid om op de plannen te reageren.

Projecthistorie 

23 december 2023: raadsvergadering

De gemeenteraad geeft het college de opdracht om één AZC te realiseren op één locatie en extra tijdelijke woningen te bouwen, bovenop de reguliere woningbouwopgave. Bekijk de raadsvergaderingexterne-link-icoon.

26 oktober 2023: raadsavond

Het college van B&W presenteerde aan raadsleden de visie en richting om te komen tot een nieuwe aanpak voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en andere woningzoekenden, zoals starters. De bijeenkomst was een eerste processtap richting een raadsvoorstel voor december 2023. 

27 juni 2023: raadsvergadering 
De gemeenteraad stemde niet in met het voorstel van het college om tijdelijke huisvesting te realiseren op locaties in Oirlo, Oostrum en wijk Brabander. De raad gaf het college nieuwe uitgangspunten mee. Die gaan in het kort over spreiding, aantallen, leefbaarheid voor bewoners én omwonenden, communicatie, draagvlak en draagkracht. Bekijk de raadsvergaderingexterne-link-icoon.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de digitale nieuwsbriefexterne-link-icoon.

Bekijk hieronder alle eerder gestuurde nieuwsbrieven.