Tijd voor de volgende stap in de aanpak van armoede en schulden

Publicatiedatum: 
1 nov 2019
Alle inwoners van de gemeente Venray moeten mee kunnen doen in de maatschappij. Op het moment dat armoede of schulden dit meedoen belemmert, kan de inwoner rekenen op de gemeente én de partners waarmee de gemeente Venray samenwerkt. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoner weer financieel zelfredzaam wordt. De komende drie jaar wil de gemeente dat netwerk nog meer versterken en extra aandacht schenken aan de stress die het hebben van schulden met zich meebrengt.

Het college van burgemeester en wethouders is op 28 oktober 2019 akkoord gegaan met de volgende stap in de aanpak van armoede en schulden. Het is aan de raad om het beleid op 17 december vast te stellen.

De impact van schulden

Veel mensen denken dat het hebben van problematische schulden hen niet kan overkomen. Het tegendeel blijkt waar. Bepaalde levensgebeurtenissen zoals baanverlies, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid zorgen voor een verandering van het inkomen en kunnen daardoor leiden tot financiële problemen en veel stress. Vooral die stress heeft weer een negatief effect op het voorkomen of aanpakken van schulden. De medewerkers van de gemeente hebben daarom meer oog voor de oorzaak van de schulden en hoe schulden het leven kunnen beheersen.

Taboe doorbreken

Wethouder Anne Thielen: “Op het hebben van schulden of weinig inkomen rust een taboe. Het eerlijk uitkomen voor je problemen is lastig waardoor mensen vaak te lang wachten. Terwijl er juist veel meer mogelijk is als je eerder komt.” Inwoners verwachten dat de gemeentelijke schulddienstverlening bestaat uit een schuldregeling van meerdere jaren. De gemeente heeft echter een breed scala aan mogelijkheden om inwoners te helpen en werkt samen met meerdere organisaties. Die samenwerking is heel belangrijk. Het project ‘vroegsignalering’ is daarvan een voorbeeld. Samen met Synthese gaat de gemeente op huisbezoek zodra er bij een van de partners een melding binnen komt dat bepaalde rekeningen niet worden betaald. Zo wordt voorkomen dat het aantal schulden oploopt.

Evaluatie huidige aanpak

Het nieuwe beleid is gebaseerd op een uitgebreide evaluatie. De gemeente wilde weten wat het effect is van de huidige aanpak en welke resultaten worden geboekt. Er zijn positieve resultaten te zien. Zo is er een dekkend minimavoorzieningenniveau waar volop gebruik van wordt gemaakt. De deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering neemt af. De gemeente beraadt zich daarom op de vraag hoe ze minima met hoge zorgkosten anders kunnen ondersteunen. Er maken nog te weinig mensen gebruik van budgetbeheer en -coaching. Ook melden minder mensen zich voor schulddienstverlening. En wanneer inwoners zich wel melden worden ze soms geconfronteerd met wachttijden. De gemeente kijkt daarom kritisch naar de bestaande processen en gaat hierin veranderingen doorvoeren.