Tevredenheid over parkeren in Venray

Publicatiedatum: 
17 aug 2017
Het nieuwe parkeerregime in Venray werkt in grote lijnen goed. De gemeente wil het gekozen regime definitief door te zetten. Enkele aandachtspunten pakt de gemeente aan.

Vorig jaar koos de Venrayse gemeenteraad na twee uitgebreide proeven een nieuw parkeerregime: betaald parkeren op twee terreinen met een slagboom en in de parkeergarage, een beperkte blauwe zone en overal elders gratis parkeren. Daarbij werd afgesproken het nieuwe regime na een jaar te evalueren.

Aantrekkelijker

Die evaluatie leert dat bewoners, winkeliers en bezoekers over het algemeen tevreden zijn. Alleen de bewoners van de Oranjebuurt zijn dat niet. Tevredenheid wil niet zeggen dat er geen punten van verbetering zijn. Eén van de aandachtspunten is het achterblijven van de bezettingsgraad van de parkeergarage Gouden Leeuw. De parkeergarage is gemiddeld slechts voor een kwart gevuld. De gemeente gaat onderzoeken hoe ze het gebruik van de betaalde parkeerlocaties kan stimuleren. De parkeergarage krijgt een aantrekkelijker entree en bewoners buiten de binnenring mogen voortaan ook een abonnement nemen op één van de betaalde parkeerlocaties. Langs de Mgr. Verrietstraat en de Pastoor Ruttenstraat worden dertien extra plaatsen voor lang parkeren aangelegd. Samen met bewoners gaat de gemeente de Wilhelminastraat zo inrichten dat parkeren buiten de vakken wordt voorkomen.

Niet drukker

De maatregelen op het gebied van parkeren zijn vooral genomen om het verblijfsklimaat van het centrum te verbeteren en zo bij te dragen aan de economische vitaliteit van het centrum. Op basis van de meetgegevens valt niet te concluderen dat het drukker is geworden in het centrum. Evenmin dat het minder druk is geworden. Door de toegenomen tevredenheid met parkeren kan wel geconcludeerd worden dat daarmee een verbetering van het verblijfsklimaat gerealiseerd is.

Burgemeester en wethouders hebben de evaluatie van het parkeerbeleid voor de eerste keer besproken. Wijkraden en ondernemers kunnen er op 7 september nog een keer hun zegje over doen, waarna het college 19 september de evaluatie vaststelt. In oktober bespreekt de commissie Wonen de stukken.