TAM voorbereidingsbesluit Oostrum

Burgemeester en Wethouders van Venray maken bekend dat de gemeenteraad op 14 mei 2024, heeft besloten:

 1. Een voorbereidingsbesluit te nemen, zoals bedoeld in artikel 4.14 van de Omgevingswet, voor de gronden die als besluitgebied zijn vastgelegd in het gml-bestand NL.IMRO.0984.TAMVB24001-vg01.
  Het voorbereidingsbesluit is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon en via omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/externe-link-icoon.
  De voorbeschermingsregels zijn opgenomen in bijlage 1externe-link-icoon bij het raadsbesluitexterne-link-icoon van 14 mei 2024.
 2. Hierbij te bepalen dat het verboden is om binnen het werkingsgebied van dit voorbereidingsbesluit:
  1. gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in de openlucht
  2. het bestaand gebruik te wijzigen naar een andere vorm van agrarisch grondgebruik waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt in de openlucht
 3. De bestemmingsomschrijving en gebruiksregels van het tijdelijke omgevingsplan voor de onder beslispunt 1 aangewezen gronden die deel uitmaken van het bestemmingsplan ‘Oostrum’, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 december 2025, en die in strijd zijn met de voorbereidingsregels als bedoeld onder beslispunt 2 sub a en b, buiten toepassing te verklaren.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit is raadpleegbaar via omgevingswet.overheid.nl. Heeft u daar hulp bij nodig, dan kunt u naar het gemeentehuis komen. Maak hiervoor een afspraak. Er is dan iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via  (0478) 52 33 33.

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Venray, d.d. 23 mei 2024