Subsidie (vrijetijds)economie

Wilt u binnen gemeente Venray een activiteit of project uitvoeren om de economische of toeristische ontwikkeling van Venray te versterken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Wat u moet weten

Een subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die de lokale (vrijetijds)economie versterken en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van:

 • het vestigings- en ondernemersklimaat in het algemeen
 • talentontwikkeling, lokale werkgelegenheid, regionale en/of 
  provincie)grensoverschrijdende samenwerking
 • vitale dagrecreatie
 • vitale verblijfsrecreatie
 • het vrijetijdslandschap
 • binding met de bezoekers van het gebied waar het initiatief
  plaatsvindt
 • activiteiten gericht op het versterken of verbinden van 
  projecten/activiteiten (kruisbestuiving)
 • bedrijfsvoering/-strategie in het algemeen

Hoogte subsidie

Periodieke subsidie

Een periodieke subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd voor structurele activiteiten die bijdragen aan het bovenstaande. De hoogte van de maximale bijdrage wordt per aanvraag beoordeeld.

Eenmalige subsidie

 • Een eenmalige subsidie is maximaal 50 % van de 
  kosten van de activiteit. 
 • Als het subsidiebedrag lager is dan € 250, wordt geen 
  subsidie verleend.
 • Als het subsidiebedrag hoger is dan € 5.000, wordt 
  maximaal € 5.000 verleend.

Voorwaarden

Aanvragen

 • U kunt een aanvraag voor een eenmalige subsidie 
  indienen via het online formulierexterne-link-icoon.
 • De eenmalige subsidie moet uiterlijk 8 weken voordat 
  gestart wordt met de activiteit worden aangevraagd.

Meesturen

In het formulier wordt gevraagd om stukken als bijlage toe te voegen. Houd deze bij de hand:

 • statuten
 • een balansoverzicht
 • een begroting van de activiteit of het project
 • een KVK- uittreksel (bij een eenmalige subsidie)
 • een jaarrekening (bij een periodieke subsidie)