Subsidie voor restauratie Petrus'Bandenkerk

Publicatiedatum: 
5 jul 2018
De gemeente Venray draagt € 150.000,- bij aan de restauratie en groot onderhoud van de Petrus'Bandenkerk. Ook de provincie Limburg, het bisdom Roermond en de Petrus'Bandenkerk zelf, dragen een deel bij. De werkzaamheden gaan nog dit jaar van start.

De laatste grootschalige restauratie aan de Petrus'Bandenkerk dateert nog uit de vorige eeuw. Nu, ruim dertig jaar later, is er wederom groot onderhoud en restauratiewerk nodig. De meest in het oog springende werkzaamheden zijn de restauratie van de dakkapellen op het schip en de zijbeuken en de restauratie van de glas-in-loodramen in de zijbeuken. Tevens zijn er tal van andere werkzaamheden voorzien op het gebied van onderhoud en veiligheid.

Kosten

De totale kosten zijn geraamd op een miljoen euro. De provincie Limburg neemt maximaal 50% van de subsidiabele restauratiewerkzaamheden voor haar rekening. Het bisdom Roermond 20%, de gemeente Venray en de Petrus'Bandenkerk zelf ieder 15%.

Meer dan alleen een kerk

De Petrus'Bandenkerk is meer dan alleen een kerk. Het is een toeristische attractie (collectie heiligenbeelden en beklimming van de toren) en een herkenningsbaken (“kathedraal van de Peel”). Daarnaast verwijst het gebouw als een van de weinige gebouwen in het centrum nog naar het verleden.  Wethouder Anne Thielen (erfgoed en monumenten): “Ondanks dat het gebouw geen eigendom is van de gemeente Venray hoort het beeldbepalende gebouw wel bij de gemeenschap van Venray. Het is daarom van het grootste belang om er goed voor te zorgen”.

Planning

Er wordt nog dit jaar gestart met de restauratie. De hinder voor de bezoekers van de kerk wordt zoveel als mogelijk voorkomen.